Voedselpark Slochteren

Noortje Isphording November 09, 2018
2708 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Een mooi collectief educatief voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners. Lokaal biologisch voedsel produceren in samenwerking met de natuur met minimale bodemverstoring en vergroting van de biodiversiteit. Educatie van leerlingen mbt gezond natuurlijk voedsel.

Kern

Name
Slochteren

Aantal inwoners
2400

Gemeente
Midden-Groningen

Province
Groningen

Deelnemersgroep

Name
Stichting Voedselpark Slochteren

Doelstelling
Een mooi collectief educatief voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners.

Aantal leden
18 (4 bestuursleden en 14 vrijwilligers)

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Voedselbossen, natuurvoeding, draagvlak creëren, eventueel vergunningaanvragen, biologisch verbouwen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
VoedselparkSlochteren@outlook.com

Project

Doelstelling
Een mooi collectief educatief voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners. Lokaal biologisch voedsel produceren in samenwerking met de natuur met minimale bodemverstoring en vergroting van de biodiversiteit. Educatie van leerlingen mbt gezond natuurlijk voedsel.

Beginsituatie
Het voedselparkplan past binnen het bestemmingsplan. De aanwonende van het perceel van ca. 1 ha zijn uitgebreid geïnformeerd en hebben hun mening en wensen kenbaar gemaakt. De meerderheid is voor of staat neutraal tegenover het plan. Daarnaast hebben de vijf basisscholen in de regio (de Wegwijzer, de Kinderboom, de Ruitenvelder, de Wiekslag en de Meent) aangegeven dat ze graag (projectmatig) gebruik willen maken van de geboden mogelijkheden. Staatsbosbeheer heeft de aanwonende aangegeven dat de initiatiefnemers van het voedselpark door mogen gaan met het ontwikkelen van het plan.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Voor de directe woonomgeving: zij hebben nu uitzicht op ruig grasland. Dit wordt in de toekomst een stukje natuur met een grote biodiversiteit. Leerlingen met leerkrachten en ouders van scholen uit de directe omgeving komen bijna wekelijks helpen met allerlei activiteiten op het Voedselpark. Zij en de vrijwilligers die meehelpen/werken kunnen hun 'eigen plukvoedsel' verdienen.

Onderdeel van een groter geheel
Nee.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners in de regio kunnen als ze dat willen voedsel helpen verbouwen, voedsel verdienen of kopen, wandelen en deelnemen aan activiteiten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Ontwerp van het voedselpark maken, beplanting bepalen, grondwerkzaamheden uitvoeren, randbeplanting aanplanten, aantal moestuinbedden aanleggen. Stichting oprichten, begroting en dekkingsplan maken, financiële middelen regelen (subsidies aanvragen), vrijwilligers werven, excursie naar Voedselbos en mogelijkheid om deel te nemen aan een natuurlijke moestuin cursus.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Ondersteuning bij het ontwerp en beplantingsplan. Bij de grondwerkzaamheden krijgen we ondersteuning van leerlingen van AOC Terra.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Eerste schatting is ca €100.000,-. Maar we zijn nog volop bezig met het in kaart brengen en alternatieven te bedenken om de kosten te verlagen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Leden Werkplaats Voedselbossen, AOC Terra eventueel met hulp van een grondverzet bedrijf.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Onderzoek grondwaterstand ten behoeve van een poel, ontwerp van de poel en paden en ontmoetingsplek geschikt voor rolstoelen, eventueel schetsontwerp om dat voor de inloopavond voor de bewoners te gebruiken.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een subsidieverlener en de gemeente hebben ons erop gewezen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning bij opstellen begroting en dekkingsplan, subsidies aanvragen, vrijwilligers vinden en de ‘meedenk’ informatieavonden organiseren.

Images

Activiteiten jaaroverzicht 2019 Voedselpark Slochteren

Impressie van het Voedselpark Slochteren

Anders

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings