Speelbuurt Ysselsteyn

Linda Custers-Jansen November 07, 2018
1459 keer bekeken 3 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

In Juni 2019 bestaat in Ysselsteyn een aantrekkelijk speelveld voor kinderen tussen 0-10 jaar met uitgebreide zitgelegenheid

Het opknappen en herinrichten van een verouderde speeltuin naar een groene, veilige en prettige speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud waarbij speciaal aandacht uitgaat naar kinderen onder 6 jaar. In juni 2019 is het speelveld aan de Veenbes een lokale ontmoetingsplek.

Kern

Name
Ysselsteyn Lb

Aantal inwoners
2200

Gemeente
Venray

Province
Limburg

Deelnemersgroep

Name
Commissie speelvoorzieningen (onder de vlag van stichting Dorpsraad Ysselsteyn)

Doelstelling
Veilige en gevarieerde speelgelegenheid creëren voor kinderen

Aantal leden
5 commissieleden en 5 ondersteuners

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Inzicht in de mogelijkheden en aanpak van herinrichting van een speelveld (ook al valt dit veld onder verantwoordelijkheid van gemeente). Eigen activiteiten inzetten om geld te creëren voor de realisatie (financiering) van de plannen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
laj_jansen@hotmail.com

Project

Doelstelling
In Juni 2019 bestaat in Ysselsteyn een aantrekkelijk speelveld voor kinderen tussen 0-10 jaar met uitgebreide zitgelegenheid

Beginsituatie
Kale, open ruimte met metalen kapotte omheining waar enkele speeltoestellen ver van elkaar verwijderd staan. Het merendeel van de toestellen is niet bruikbaar voor kinderen onder 4 jaar. Een speelhuisje en tafeltennistafel zijn zonder kleur en de picknickset staat afgelegen van de plaats waar de speeltoestellen staan (en de kinderen zich bevinden). De groenstrook van struikgewas is verwilderd en dor waarin kinderen proberen te klauteren en met losse trottoirtegels een hutje te vormen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Op dit moment vindt nieuwbouw plaats aan een zijde van het speelveld (aan andere zijde van de aangrenzende weg). De uitkijk op het speelveld zal door dit plan een groen,vriendelijk ogend speeltuintje zijn waar mensen elkaar regelmatig opzoeken en de dag doornemen. De picknicktafels en watertap bieden gelegenheid aan voorbijgangers en bewoners om even rustig te genieten van het uitzicht of de bedrijvigheid van de kinderen op de speeltoestellen toe te zien. De groene haag afwisselend met bomen zorgt voor schaduw in het veld waardoor deze overdag in de zomer ook goed te betreden is. Het nieuwe struikgewas zorgt voor een nette afscheiding naar de woonhuizen maar geeft de kinderen de mogelijkheid om te ontdekken wat daar te vinden is. We verwachten dat gezinnen met jonge kinderen sneller kiezen voor de lokale speeltuin samen met anderen uit de buurt dan de auto te nemen om in een ander dorp de speeltuin op te zoeken.

Onderdeel van een groter geheel
Dit initiatief is geen deel van een groter geheel. Er moet rekening gehouden worden met het nieuwbouwproject betreft grens van omheining en afstand tot de weg en een trottoir. In deze buurt ligt ook een Wadi waar grotere kinderen leuke uitdagingen hebben om het water over te steken en een klein voetbalveld.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De nieuwbouwwijk wordt bewoond door jonge gezinnen en actieve volwassenen. Tegenover deze straat liggen senioren woningen. De ontmoetingsplek kan aantrekkingskracht hebben op alle drie de doelgroepen. De voornaamste deelnemer op dit speelveld is in deze buurt ruim aanwezig.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In overleg met de gemeente wordt bekeken welke groenvoorzieningen we zelfstandig mogen aanpakken of eventueel de gemeente bij mogen ondersteunen. De picknicksets mogen door het dorp gemaakt worden. Hiervoor zijn we reeds in gesprek met een timmerman. Zaken die buiten de speeltoestellen om aangeschaft moeten worden, proberen we te regelen via contacten in het dorp. De speeltoestellen moeten door de gemeente aangevraagd worden, de keuze is aan het dorp. Aanvragen om de financiering rond te krijgen, gaan komende twee maanden de deur uit (Jantje Beton, Oranje Fonds etc.) Het verven van de tafeltennistafel wordt geregeld door een kinderopvang. Verder ondernemen we enkele lokale acties om geld in te zamelen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De aanschaf en plaatsing van speeltoestellen wordt door gemeente en leverancier speeltoestellen geregeld. Naar aanleiding van onze vraag betreft groenvoorziening zal de commissie wel of geen taken overnemen van de gemeente. Hiervoor zoeken we dan kundige vrijwilligers.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Zoals het plan er nu ligt komen de onkosten uit op € 28.703. Hierbij is uitgegaan van alle onkosten die een professional maakt bij het plaatsen van speeltoestellen en ook de groenvoorziening. Het bedrag zal in werkelijkheid lager uitkomen. Toch houden we dit aan om de financiering op orde te hebben voordat de praktische uitvoering gestart wordt. De commissie verwacht in stappen dit geld bij elkaar te kunnen krijgen of een mogelijkheid te vinden om speeltoestellen apart te laten financieren door lokale ondernemers.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Het zou prettig zijn wanneer een professional over het plan zou willen kijken of hierop nog aanpassingen mogelijk zijn betreft inrichting van het speelveld naar gelang de wensen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Lijkt ons van toegevoegde waarde (inrichting speelveld)

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Mijn moeder heeft me er op gewezen. Daarnaast ook enkele contactpersonen uit mijn netwerk hebben me een mail gestuurd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Inzicht in mogelijkheden financiering van duurdere speeltoestellen Een professional die ons plan naloopt op eventuele verbeteringen in inrichting, sfeer en veiligheid Op welke wijze de dorpsbewoners betrokken raken bij dit initiatief (welke communicatiekanalen, PR?)

Images

Added files

Speeltuin

 • Linda Custers-Jansen 10 December 2019
  Op 30 oktober hebben we een grote mijlpaal gevierd onder belangstelling van de lokale media. De officiële in gebruik name van de nieuwe speeltoestellen hebben we gevierd onder het genot van koffie, thee en een koekje voor de volwassenen en voor de kinderen waren er frietjes en een klein snackje. Na een kleine toespraak van de kartrekker van onze commissie, Linda, waarin alle vrijwilligers en sponsoren werden bedankt , werd het speelveld geopend door een zwiep aan de nestschommel van de loco burgemeester en een wethouder van de gemeente Venray. Op deze middag mocht de commissie ook de cheque van de statiegeld actie van COOP van der Leij in ontvangst nemen. We ontvingen het mooie bedrag van € 484,- Iedereen die gedoneerd heeft bedankt! We hebben deze dag ook een picknicktafel in gebruik genomen waar men een rolstoel onder kan zetten zodat minder valide mensen ook een plaats hebben op het speelveld. Hiermee zijn onze plannen voor 2019 klaar en naar tevredenheid afgesloten.
 • Linda Custers-Jansen 10 December 2019
  Oktober het gaat dan echt beginnen!! 4 oktober, de oude speeltoestellen zijn verwijderd en is er nieuw zand aangevoerd. 6 oktober, samen met enkele vrijwilligers hebben we de groenstrook opgeknapt en gesnoeid zodat deze in het voorjaar weer de ruimte heeft om te groeien. 7 oktober, plaatsing van het nieuwe klimtoestel met glijbaan, de veerwip voor 4 kindjes en het duikelrek. 9 oktober, plaatsing van de nieuwe schommels. 2 gewone schommels met aan hetzelfde frame een nestschommel. 10 oktober, de gemeente legt kunstgras onder de nieuwe schommels. 21 oktober, tijdens de Rabo Clubsupport actie hebben we het mooie bedrag van € 191,88 in ontvangst mogen nemen. SUPER bedankt aan iedereen die op ons gestemd heeft. 26 oktober, samen met een aantal vrijwilligers hebben we weer hard gewerkt. Er is zand aangevuld, gras ingezaaid, een deel van de omheining is verwijderd en op dit stuk is een haag aangeplant.
 • Linda Custers-Jansen 10 December 2019
  25 september we doen mee met de Rabo Clubsupport actie.
 • Linda Custers-Jansen 10 December 2019
  28 augustus na lang wikken en wegen en vooral centjes tellen hebben we de knoop doorgehakt en de gewenste speeltoestellen besteld.
 • Linda Custers-Jansen 10 December 2019
  6 mei in gebruik name van de watertap op het speelveld. In combinatie met de geplaatste banken en de picknickbank die er nog gaat komen is dit een hele mooie toevoeging waar we heel blij me zijn.
 • Linda Custers-Jansen 10 December 2019
  30 april plaatsing van de WML watertap.
 • Linda Custers-Jansen 10 December 2019
  Op 20 april hebben we een paasactiviteit georganiseerd. Alle kinderen uit het dorp zijn uitgenodigd om de door commissieleden versierde eieren op het speelveld te zoeken. We zijn blij verrast met het mooie weer en de grote opkomst.
 • Linda Custers-Jansen 10 December 2019
  Op 16 april is de door vrijwilligers gemaakte hardhouten bank geplaatst en geverfd. Bedankt voor al jullie harde werk Jan, Jeu en Bert! Op 5 april hebben we voor de laatste keer gebak verkocht bij de plaatselijke supermarkt. Het einddoel van deze actie, de aanschaf van een duikelrek, is nagenoeg geslaagd! We komen nog maar € 6,- tekort.
 • Linda Custers-Jansen 27 March 2019
  De plaatselijke supermarkt, Coop van der Leij, geeft ons de kans om op 3 verschillende momenten gebak te verkopen, de opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan een van onze spaardoelen, namelijk de aanschaf van een duikelrek. Op zaterdag 16 maart hebben we tompouces verkocht en een mooi bedrag opgehaald. De vele leuke reacties en het mooie geldbedrag dat we opgehaald hebben zijn een mooie opsteker. Op 30 maart en 5 april staan we weer bij de Coop om ons project te promoten en lekkers te verkopen om ons spaardoel te bereiken. Naast de gelegenheid om geld in te zamelen met het verkopen van gebak is ons project uitgekozen om in het tweede kwartaal het goede doel te zijn van de Coop statiegeld actie bij de flessenautomaat in de plaatselijke Coop supermarkt.
 • Linda Custers-Jansen 27 March 2019
  Op vrijdag 15 maart zijn we gestart met het opknappen van de speeltuin. Dit hebben we samen met het Oranje Fonds gedaan onder de actie NL-Doet. Een ideaal moment om samen met vrijwilligers aan de slag te gaan met het opknappen van de speeltuin. Onder begeleiding van een landschapsarchitect hebben we de bestaande groenstrook gesnoeid en opgeruimd en een deel van de grond klaar gemaakt voor nieuwe beplanting zodat hier later op de dag nieuwe struiken gepland konden worden. Samen met de aanwezige kinderen hebben we een tafeltennistafel omgetoverd tot picknick tafel door deze te schilderen in rood, geel en blauw en zij hebben ook geholpen bij het planten van de eerste boom op het speelveld. Om de boom is ook meteen de eerste nieuwe zitgelegenheid geplaatst, een boombank die aan ons geschonken is door de Familie Janssen en die door een van onze vrijwilligers in elkaar gezet is.
 • Linda Custers-Jansen 06 March 2019
  In het Ysselsteyns Nieuwsblad informeren we bewoners van Ysselsteyn betreft de voortgang van ons project. Zo hebben we een aantal weken het volgende geplaatst (zie bijlage), als oproep voor hulp op NLDoet dag 15 maart. Ook posters en brieven bij de omwonenden van het speelveld zijn verspreid.

Twitter

On the map

3  Comments

Annemie November 07, 2018

Dat zou heel mooi zijn in het dorp ysselsteyn

Wim van Osch, voormalig Coordinator Kern met Pit L January 24, 2019

Een heel mooi ontwerp en een geweldig initiatief.
Heel veel succes en hopelijk krijgen jullie een prachtig en veilige speelplek

Anoniem January 24, 2019

Een heel mooi ontwerp en een geweldig initiatief.
Heel veel succes en hopelijk krijgen jullie een prachtig en veilige speelplek

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners






   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings