Buurttuin Stromentuin

john Veldman November 03, 2018
878 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

- mensen van diverse pluimage op een ontspannende laagdrempelige manier kans geven een tuin vorm te geven met elkaar. - Samen milieuvriendelijk tegenwicht laten zien tussen de aanstormende tegeltuinen in de wijk.

Kern

Name
- ’t Zand Stromenwijk

Aantal inwoners
6450 inwoners

Gemeente
middelburg

Province
Zeeland

Deelnemersgroep

Name
Buurttuin stromenwijk

Doelstelling
- Een buurttuin aanleggen als ontmoetingsplek, in wisselwerking met de wijkbewoners. - Het bevorderen van laagdrempelige, tijdelijke,en/of langdurige contacten in/ tussen de verschillende groepen: jongeren/ ouderen/ autochtoon/ allochtoon /werkenden /niet-werkenden, eigenlijk voor iedereen die wil. - De beleving/ het plezier om bijv. te zaaien, planten te zien groeien, te oogsten, eten, het werken in de natuur te delen met elkaar. - Tegenwicht vormen, hoe klein ook, tegen de klimaatverandering

Aantal leden
14 leden

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben ruime ervaring in het opzetten van een buurttuin: w.b. aanleg, onderhoud - Beginnend inzicht hoe mensen te motiveren actief bij te dragen aan een gezonde groene leefomgeving of gewoon op bezoek te komen in de tuin en rond te kijken

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
- hradema@zeelandnet.nl - website buurttuinstromentuin.wordpress.com

Project

Doelstelling
- mensen van diverse pluimage op een ontspannende laagdrempelige manier kans geven een tuin vorm te geven met elkaar. - Samen milieuvriendelijk tegenwicht laten zien tussen de aanstormende tegeltuinen in de wijk.

Beginsituatie
Ons verleden: - We hebben al een tijdelijke tuin aangelegd ( zie website buurttuinstromentuin.wordpress.com) - Deze wordt opgeheven. Op het terrein zullen huizen worden gebouwd. - De tuin was onbegroeide grond, bezaaid met stenen. - De planten hebben we gekregen van de buurtbewoners. - Door in onze tuin te spelen wilden aan aantal kinderen ook een tuin. Zij hebben nu een schooltuin, naast onze tuin en krijgen weer een plek in de nieuwe tuin. De beginsituatie nu: - Op 1 november is ons een nieuwe plek toegekend. Dit is een kaal grasland.

Verbeteringen voor de woonomgeving
- Wellicht, hopen we, een voortzetting in de geest van de eerdere tuin, om te verwezenlijken waar we voor staan: mens en natuur dichter bij elkaar brengen, op eigen wijze. - De toekomstige plek is in de nabijheid van sociale woningbouw: flats, met weinig groen in de directe omgeving. - Dit biedt de flatbewoners een kans invloed te krijgen op hun groene omgeving - Elkaar en anderen te ontmoeten. - Intensievere samenwerking met de school.

Onderdeel van een groter geheel
nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Onze huidige bezoekers en medewerkers zijn divers: Soms Turkse vrouwen, Chinees, die typisch Chinese groenten verbouwt, iemand die de druiven verzorgt en wijn maakt, ouderen uit verpleeghuis, een wandelgroep voor mensen slecht ter been, veel enkelingen, kinderen en ouders die bloemen plukken. Redelijk veel mensen die bessen plukken, Groter aantal bezoekers tijdens activiteiten zoals burendag, plantendag ( ontvangst en weggeven van planten, zaden)

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Bespreken met de gemeente over het budget (wat beperkt zal zijn wegens bezuinigingen van de gemeente) - Het plan van aanleg concretiseren, samen met gemeente bekijken wie wat uitvoert - De oude tuin ontmantelen en planten overzetten - Vooral de mensen in de wijk betrekken op alle mogelijke manieren bij de werkzaamheden, op de hoogte houden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
- Het plaatsen van afrastering, - Plantklaar maken van de grond - Vijver aanleggen - Tegelpleintje aanleggen voor mensen in rolstoel - Aanleg waterleiding, elektriciteit - Verhuizen van schuurtje, watertank, - Egaliseren paden

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Dit is ons nog onbekend. De gemeente blijft natuurlijk eigenaar en heeft als strikte voorwaarde gesteld dat het een tuin dient te worden waarbij burgerparticipatie voorop staat. Zij zal daar op toezien.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. Voorbeeld: we kunnen aan het fruitmuseum in`Kapelle een aantal fruitbomen vragen van oorspronkelijke Zeeuwse vroege soorten. We kunnen hen ook vragen een snoeicursus te geven aan wijkbewoners. Praktijkles in de tuin. En mensen kunnen daarna eigen bomen vakkundig snoeien: behoud van fruitbomen in eigen tuin en buurt.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Voor grondonderzoek staan we zeker voor open. Ook voor waterbeheer. Willen we een levenskrachtige tuin, dan is water een soms heikel punt. We willen graag waterbeheer in harmonie met de natuur/ klimaatverandering. In de tuin worden ook andere bomen geplant: schaduw, Co2 opname, enz.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via het wijkteam in overleg met een adviseur KNHM

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen naast wat Arcadis kan bieden ook advies te ontvangen op het gebied van milieuvriendelijke compostering, bemesting, voedingsstoffen voor de grond.

Images

Inrichten groen

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings