WERELDKEUKEN

monique de beer November 01, 2018
2427 keer bekeken 2 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

De WERELDKEUKEN brengt wijkbewoners bij elkaar. * legt contact met jongeren in de wijk * verlaagt de drempel voor mensen met een niet-nederlandse achtergrond * brengt jongeren en volwassenen in contact met wijkbewoners met een niet-nederlandse cultuur * leert tieners koken

WERELDKEUKEN
kookworkshops voor jongeren van 10 tot 14 jaar en voor volwassenen

Jongeren en volwassenen leren internationaal koken in de Wereldkeuken                                                       

Jongeren en volwassenen ontdekken de wereld door te koken!
Op vrijdag 7 september 2018 is deze nieuwe activiteit gestart en er is veel belangstelling vanuit de wijk. In de kookworkshop staat iedere week een ander land centraal.
Jongeren van 10 tot 14 jaar kunnen zich aanmelden, telkens voor een cyclus van 5 weken. We koken op vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur.
De kinderen koken voor zichzelf en de laatste keer worden ouders, vrienden en andere belangrijke mensen uitgenodigd om mee te eten. De gasten betalen dan €5,- p.p. (N-pas geeft korting)
De kosten voor deelname voor 5x bedragen: € 30,=; jongeren met een N-pas betalen €10,= Dit is inclusief de maaltijden.
Op verzoek vanuit de wijk zijn we in november 2019  gestart met de WERELDKEUKEN voor volwassenen. De volwassenen betalen €45 voor 4 lessen en deelnemers met een N-pas betalen €10,-

Per nationaal gerecht wordt er een wijkbewoner met niet-nederlandse ‘roots’ geworven.
Hij/zij levert de informatie aan en zoveel mogelijk bruikbare recepten en een lijstje met benodigde ingrediënten. Tijdens de workshop vertelt de gastkok iets over zichzelf en zijn/haar land, de eetcultuur en over de gebruikte (bijzondere) ingrediënten.
De vakkracht kijkt mee met de aangeleverde informatie en stelt zo-nodig bij.

Kern

Name
Vreeswijk

Aantal inwoners
3.425

Gemeente
Nieuwegein

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Dorpshuis Fort Vreeswijk

Doelstelling
Bij elkaar brengen van mensen. Het beheer, behoud en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis als multifunctionele voorziening en: Het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis van Fort Vreeswijk, daaronder begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, van Fort Vreeswijk voor de wijk Vreeswijk in Nieuwegein.

Aantal leden
De Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft ruim 100 vrijwilligers

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De vrijwilligers van het Dorpshuis hebben veel ervaring opgedaan in het realiseren van een wijkaccommodatie dat door bewoners is vormgegeven en wordt onderhouden. Daarnaast is er veel ervaring opgedaan in het onderhandelen met de gemeente en het neerzetten van een brede programmering in samenspraak met de wijkbewoners.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpshuisvreeswijk@gmail.com

Project

Doelstelling
De WERELDKEUKEN brengt wijkbewoners bij elkaar. * legt contact met jongeren in de wijk * verlaagt de drempel voor mensen met een niet-nederlandse achtergrond * brengt jongeren en volwassenen in contact met wijkbewoners met een niet-nederlandse cultuur * leert tieners koken

Beginsituatie
Eind september 2018 zijn we een eerste cyclus gestart. Hier hebben 9 tieners aan deelgenomen en 4 mensen uit 4 verschillende culturen. In april 2020 start de 6de ronde met nieuwe culturen. Gaandeweg de 1ste ronde kwamen er vragen van inwoners voor een dergelijke activiteit voor volwassenen. 4 maart Start de 2de ronde met 4 workshops voor volwassenen

Verbeteringen voor de woonomgeving
Nieuwe mensen van verder weg, voelen zich meer welkom in de wijk en krijgen contact met andere wijkbewoners. Door hen uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de WERELDKEUKEN helpen we hen om zich minder geïsoleerd te voelen in de wijk. De tieners ervaren dat het Dorpshuis ook voor hen een fijne plek is om te vertoeven en een veilige plek is waar ze altijd welkom zijn. Door contact te leggen met tieners werken we aan de toekomst en de continuïteit van het Dorpshuis. Deze activiteit is een onderdeel van het werken aan een stevige, inclusieve community in de wijk Vreeswijk. Vreeswijk is van oudsher een schippersdorp met een sterke sociale cohesie. Dat brengt ook met zich mee dat nieuwkomers niet makkelijk hier toegang tot hebben. Dit project draagt bij aan het 'openen' van het dorp.

Onderdeel van een groter geheel
Dorpshuis Fort Vreeswijk. Vrijwilligers organiseren tal van activiteiten en zorgen voor het operationele beheer.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Nieuwkomers; tieners; vrijwilligers, buurtbewoners In de afgelopen rondes hebben we kennisgemaakt met mensen en hun eetcultuur uit ondermeer; Vietnam, Suriname, Marokko, Syrië, Koerdistan, Polen, Hongarije, Indonesië, Aruba, Colombia, Oekraïne, Afghanistan en Griekenland.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het komende jaar willen we het contact tussen nieuwkomers en 'oud-vreeswijkers' bevorderen. Dit om te voorkomen dat nieuwkomers zich eenzaam voelen in de wijk. Zoals alle activiteiten in het Dorpshuis wordt deze activiteit ook door vrijwilligers uitgedacht, voorbereid en uitgevoerd. Voor de continuïteit en voor het verantwoord koken met tieners wordt er een vakkracht ingehuurd. Vrijwilligers zorgen voor: werving gastkoks, bereiden met gastkoks het menu en recepten voor, werven deelnemers; doen de inkopen, begeleiden de tieners bij de workshops en ruimen na afloop de boel op. De activiteit proberen we op verschillende manieren uit te breiden om de nieuwe contacten te verstevigen. Zo hebben alle gastkoks onlangs kunnen genieten van een oerhollandse maaltijd met hutspot en een bel gehakt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
niets

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Voor de pilot die nu loopt en die bestaat uit 3 rondes hebben we een bijdrage van de gemeente Nieuwegein ontvangen. In het nieuwe seizoen willen we deze activiteit gaan aanbieden aan volwassenen en opnieuw aan tieners. De kosten per cyclus van 5 bijeenkomsten zijn € 1000,-; daar staan inkomsten van € 400,- tegenover. € 200 tegemoetkoming in de huur van de Stichting Dorpshuis en € 200,- eigen bijdrage deelnemers. Per seizoen zijn de kosten voor 5 x een cyclus van 5 workshops: € 3000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Behalve de medewerking van wijkbewoners, niet.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Vrijwilligers van het Dorpshuis Fort Vreeswijk zijn gebaat bij advies en ondersteuning bij de doorontwikkeling van deze bewonersorganisatie. De huidige organisatie-structuur is gaandeweg, al werkend, organisch ontstaan. Het is toe aan een frisse kritische blik om de komende jaren nog met veel succes verder te kunnen bouwen. Het eerder meedoen met Kern met pit en het ontvangen advies van KNMH hebben wij als een enorme stimulans ervaren en heeft zeker bijgedragen tot ons huidige succes.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben eerder het genoegen gehad mee te doen met Kern met Pit. Dat was helemaal in de beginfase van dit bewonersinitiatief. In de fase van plannen maken. Nu 7 jaar later hebben we een bloeiend centrum van de wijk waar veel in gebeurt en waarbij veel mensen betrokken zijn.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We zouden heel erg gebaat zijn bij hulp bij het organiseren van structurele inkomsten.

Images

DE WERELDKEUKEN Dorpshuis Fort Vreeswijk impressie

Dorpshuis Fort Vreeswijk

Educatief

Twitter

On the map

2  Comments

Anoniem November 01, 2018

Ik ben bekend met het project en zie hoe het een verbindende factor is in de wijk.
Gedragen door wijkbewoners, die zich vrijwillig inzetten, op allerlei niveaus en bij een veelvoud van activiteiten.
Mooi zoals het de afgelopen jaren gegroeid is. Zo ook weer met de wereldkeuken, nu nog voor de jeugd, maar voor volwassenen
kan dat ook weer mooie verbindingen opoleveren in de wijk.

Anoniem November 01, 2018

Ik ben bekend met het project en zie hoe het een verbindende factor is in de wijk.
Gedragen door wijkbewoners, die zich vrijwillig inzetten, op allerlei niveaus en bij een veelvoud van activiteiten.
Mooi zoals het de afgelopen jaren gegroeid is. Zo ook weer met de wereldkeuken, nu nog voor de jeugd, maar voor volwassenen
kan dat ook weer mooie verbindingen opoleveren in de wijk.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings