Van pont naar marktplein: ook bij het Brummense viaduct is het fijn!

Chris Frencken October 31, 2018
1325 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Samen zorgen we voor een prettige entree van Brummen vanaf de veerpont bij Bronkhorst. Door middel van een verbindend proces knappen we het viaduct bij de N348 op en maken we het tot een fijne plek. En wie weet volgt vanuit daar nog meer initiatief om de route naar het marktplein te verbeteren!

Het viaduct aan de Cortenoeverseweg in Brummen werd gebouwd bij de aanleg van de N348 eind jaren ’60. Functioneel en degelijk, zonder verdere opsmuk. Ondertussen zijn we zo’n 50 jaar verder. De plek straalt weinig uit. Het ligt er zelfs een beetje triest en droevig bij. Niet al te fraaie graffititeksten bepalen de sfeer. Dat terwijl het viaduct een belangrijke invalsweg is naar ons mooie dorp. Ook voor de toerist. Deze plek zou een visitekaartje moeten zijn! Een pareltje waar je Brummen binnen komt!

Kern

Name
Brummen

Aantal inwoners
8484

Gemeente
Gemeente Brummen

Province
Gelderland

Deelnemersgroep

Name
Dorpsraad Brummen (werkgroep Viaduct)

Doelstelling
De leefbaarheid in het dorp behouden en waar mogelijk verbeteren.

Aantal leden
De werkgroep bestaat uit 5 leden, maar we hebben ook veel vrijwilligers!

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het proces rondom een initiatief is wellicht nog belangrijker dan het resultaat. Wij proberen mensen door middel van het initiatief met elkaar te verbinden.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
chrisfrencken@gmail.com

Project

Doelstelling
Samen zorgen we voor een prettige entree van Brummen vanaf de veerpont bij Bronkhorst. Door middel van een verbindend proces knappen we het viaduct bij de N348 op en maken we het tot een fijne plek. En wie weet volgt vanuit daar nog meer initiatief om de route naar het marktplein te verbeteren!

Beginsituatie
Een troosteloos viaduct zonder uitstraling. Alleen op 1 dag in het jaar, met de jaarlijkse kermis, is het een feest. De routing naar het marktplein is niet geheel duidelijk en al helemaal niet fraai. Toeristen en inwoners worden niet verwelkomt in ons mooie dorp.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We gaan het viaduct samen opknappen met street art. Een groot kunstwerk met een knipoog naar de omgeving. Ook het groen rondom het viaduct willen we in afstemming met de gemeente opknappen.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het viaduct maakt onderdeel uit van de belangrijke toeristische route tussen de veerpont naar Bronkhorst (het kleinste stadje van Nederland en poort naar de Achterhoek) en het centrum van Brummen. Deze route heeft ook aandacht binnen het centrumplan Brummen dat binnenkort wordt gestart.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Brummen én alle bezoekers van ons mooie dorp! Er wordt heel veel gewandeld en gefietst. De veerstoep is opgeknapt en ook voor de Brummense inwoners een aangename plek in de zomer. De route daarheen kan nog zoveel leuker en mooier!

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We willen het huidige Plan van Aanpak aanscherpen waar nodig. I.s.m. jonge kunstenaars van het Cibap in Zwolle willen we een echt Brummens ontwerp gaan maken. Daarbij zoeken we draagvlak en ideeën vanuit de Brummense gemeenschap (ook de jeugd). Het moet echt iets van Brummen worden. De buren worden uiteraard nauw betrokken. We zoeken naar financieringsmogelijkheden (sponsoring en al dan niet lokale fondsen). Vervolgens willen we het vergunningentraject doorlopen en uiteindelijk de street art op het viaduct realiseren (samen schilderen, wellicht i.s.m. de basisscholen). We bekijken ook de mogelijkheden voor een gedicht op het viaduct samen met de dorpsdichter.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Afhankelijk van de mogelijkheden vanuit het Cibap hebben we al dan niet extra inzet nodig van een professioneel om tot een goed en aansprekend ontwerp te komen. Het opknappen van het groen doen we graag in samenwerking met de gemeente. De gemeente blijft contactpersoon voor de provincie als het gaat om beheer en onderhoud van het viaduct.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Daar hebben we nog niet een heel scherp beeld van. We doen veel vrijwillig. We hebben budget nodig voor verf en wellicht begeleiding. Een eerste schatting is zo'n 10.000 euro. We zien ook kansen bij lokale fondsen en het bedrijfsleven.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. - We gaan een samenwerking aan met het Cibap in Zwolle. - We hopen op veel inbreng en enthousiasme vanuit Brummen. - We doen een beroep op de gemeente om mee te doen. - Het lokale bedrijfsleven en fondsen vragen we op basis van een goed plan en in ruil voor PR om een bijdrage. - De dorpsdichter willen we hierbij betrekken. - De jeugd en wellicht leerlingen van de basisscholen kunnen helpen met schilderen

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wie weet hebben we ondersteuning nodig bij het maken van een schetsontwerp. Waar wel concreet behoefte aan is, is het meer technisch inmeten van de grootte van de vlakken en pilaren zodat hier met het ontwerpen rekening mee kan worden gehouden. We hebben een bouwtekening uit 1965, maar deze is zonder technisch oog, moeilijk te begrijpen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de initiatiefnemer van dit project (Chris Frencken). Hij is vanuit zijn interesse in bewonersinitiatieven en achtergrond als sociaal geograaf al langere tijd op de hoogte van deze mogelijkheid. Chris draait als deelnemer ook mee in deze later opgerichte werkgroep vanuit de Dorpsraad Brummen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Meedenken / sparren over de stappen in het proces, begeleiding bij het warm maken van evt. financierders, technische ondersteuning vanuit Arcadis.

Images

Ons initiatief op BrummenTV!

De ene dag dat het bij het viaduct wél een feestje is!

Kunst

  • Chris Frencken 27 November 2019
    Afgelopen zaterdag was het warm genoeg en hebben we met een leuk groepje de beschermlaag kunnen aanbrengen. Dat was ook het moment dat het fysieke werk werd afgerond! Gisteren hebben we een mooie informatie-trappaal opgehaald. Die is vandaag geplaatst door de buitendienst. Komende week proberen we er mooie stickers bij te krijgen én het geluidsbestand in te spreken. Vandaag zijn ook de uitnodigingen voor de opening op 15 december de deur uitgegaan. Spannend!
  • Chris Frencken 17 November 2019
    We zijn weer een stapje verder. Dit weekend hebben we de pilaren voorzien van kleurrijke bollen. We kregen fijne hulp van Lynn, een jonge inwoonster van ons dorp, die ons idee zo leuk vond dat ze graag een steentje wou bijdragen. We hopen dat het komende week nog 1x rond de 10 graden gaat worden. Want dat is de minimumtemperatuur om de beschermlaag aan te brengen. Die moet nog over het gedicht en de pilaren.
  • Chris Frencken 11 November 2019
    Hoog tijd om hier eens een berichtje te plaatsen. We hebben veel gedaan dit jaar! Toen we startten was het een simpel idee. Ondertussen hebben we ons initiatief bijna af! We vonden een ontwerpster in Rosalie de Graaf. Na onze crowdfunding-campagne startten we met de voorbewerking. Een aantal vrijwilligers kwamen de werkgroep helpen met het wit schilderen. In september begon Rosalie met het uitvoeren van haar ontwerp. Eind oktober hebben we de pilaren ook wit gemaakt. Begin november plaatsten we het gedicht van dorpsdichter EVA. En afgelopen vrijdag hadden we een supergeslaagde dag met de schooljeugd en cliënten van de zorgboerderij. Nu op weg naar de afronding en de feestelijke opening op 15 december!

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings