AED, daar red je levens mee.

Wouter van Rheenen October 31, 2018
1393 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Ten behoeve van de veiligheid in de buurt zoeken wij mogelijkheden tot de aanschaf van een AED. Alleen al in Nederland worden wekelijks ongeveer 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Met behulp van een AED wordt de overlevingskans tot wel 70% verhoogd!

Aanschaf BuurtAED

Ten behoeve van de veiligheid van de buurt zoeken wij mogelijkheden tot de aanschaf van een AED. Bewoners wonen hier met veel genot, waarbij ook hier in de buurt de landelijke vergrijzingstrend merkzaam is. Bewoners op leeftijd hebben een hoger risico op hartfalen, hartinfarcten of hartstilstanden. 

Alleen al in Nederland worden wekelijks ongeveer 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Met behulp van een AED bij de reanimatie wordt de overlevingskans tot 70% verhoogd!

Wat doet een AED?

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. 

Waarom is een AED zo belangrijk?

Bronvermelding BHVNederland

Jaarlijks 5.300 doden door een hartaanval - Wat doe jij hieraan?

Kern

Name
Safety first!

Aantal inwoners
150+

Gemeente
Lelystad

Province
Flevoland

Deelnemersgroep

Name
Kopersvereniging Stadseiland, Lelystad

Doelstelling
Aanschaf AED voor het uitvoeren van reddende handelingen.

Aantal leden
8

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Feestcommissie@stadseiland.nl

Project

Doelstelling
Ten behoeve van de veiligheid in de buurt zoeken wij mogelijkheden tot de aanschaf van een AED. Alleen al in Nederland worden wekelijks ongeveer 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Met behulp van een AED wordt de overlevingskans tot wel 70% verhoogd!

Beginsituatie
Wij hebben ons voorwerk gedaan met betrekking tot de aanschaf en onderhoud van een AED. De Hartstichting heeft een samenwerking met Philips waardoor er via de Hartstichting een begrijpelijk, laagdrempelig maar kwalitatief totaal systeem kan worden aangeschaft voor een lage prijs.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het verhoogd de overlevingskans van meer dan 150 inwoners wanneer zij worden getroffen door een hartaanval. Met name de eerste 6 minuten van een slachtoffer zijn cruciaal. Met behulp van de AED wordt de buurt voorzien in een bijna onmisbaar hulpmiddel bij een hartstilstand, iets waardoor wekelijks 300 Nederlanders getroffen worden.

Onderdeel van een groter geheel
Er is geen overkoepelend project waar wij ons bij kunnen aansluiten in Lelystad.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De AED is bedoeld voor het bedienen van de gehele buurt. Stadseiland Lelystad.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De AED zal door het bestuur van de kopersvereniging worden geplaatst op een makkelijke bereikbare plek in de buurt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Voor het komend jaar geen. Om de 4 jaar zal de accu van de AED worden vervangen. Om de 2,5 jaar de elektrode pads.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale kosten bedragen € 1629,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Buiten dit project maken wij gebruik van de korting die wordt aangeboden door de Hartstichting. Zie website: https://www.hartstichting.nl/aed/koop-een-aed

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
De technische ondersteuning benodigd bij de aanschaf van de AED is minimaal. Hiermee is ondersteuning van Arcadis niet noodzakelijk.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Kern met Pit is ons aangeraden door ambtenaren functionerend voor de gemeente Lelystad.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
De kennis benodigd voor het gebruik van de AED is bewoners eerder toegelicht via een cursus welke de kopersvereniging heeft georganiseerd. Verder hebben wij ons laten adviseren door de Hartstichting omtrent de aanschaf van de juiste AED en kast.

Images

AED project Stadseiland - interview realisatie

Anders

  • Wouter van Rheenen 13 November 2019
    In tegenstelling tot het 500 meter bereik van een nood/locatie melding is ons bekend geworden dat dit zelfs 750 meter is! De AED is daarmee nog breder inzetbaar!

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings