Prinses en Patriot

Jaap Van Pooij October 30, 2018
1337 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Historisch evenement in Hekendorp, waarmee we het dorp wilden verbinden en inwoners trots laten zijn op hun dorp. Met meer dan honderd acteurs uit het dorp speelden een zelfgeschreven toneelstuk, er was een historische escaperoom, rondleidingen, vaartochten en bulderende kanonnen.

Voorgeschiedenis

Het is de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van het Groene Hart: de prinses die door patriotten werd aangehouden en in Hekendorp werd vastgehouden. De achttiende eeuw was dan ook een roerige tijd in Nederland. Stadhouder Willem V van Oranje was een zwakke bestuurder, die alleen adelijke vrienden baantjes toeschoof. Het land werd intussen steeds armer en de burgers kwamen in opstand. De patriotten grepen de macht en voor het eerst was er een parlement dat op het Binnenhof vergaderde. Nederland werd een democratie. Of toch niet? Prinses Wilhelmina ging op weg om te praten met die patriotten. Konden zij en haar man met hulp van hun aanhang de macht terug krijgen?

In Hekendorp strandde haar tocht. Patriotten hielden de koets tegen en brachten haar naar de kaasboerderij, die nu nog steeds bestaat.

Het leek een kleine gebeurtenis in een rustig dorp, maar het leidde tot een oorlog, tot een einde aan de beweging van de patriotten en zonder die aanhouding was er waarschijnlijk ook nooit een koningshuis in Nederland gekomen.

Een geschiedenis die in Hekendorp begint.

Motivatie

Het doel was om mensen in ons dorp met elkaar te verbinden. Verenigingen kwamen bij elkaar, inwoners werkten samen en op de basisschool in ons dorp werden lessen gegeven in de aanloop naar ons evenement. We wilden dat inwoners van Hekendorp met trots naar hun dorp gingen kijken, de school bij ons evenement betrekken en ervoor zorgen dat kinderen in ons dorp de geschiedenis achter ons evenement konden navertellen.

Kern

Name
Hekendorp

Aantal inwoners
700

Gemeente
Oudewater

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Prinses en Patriot

Doelstelling
Inwoners van ons dorp verbinden in een gezamenlijk historisch evenement

Aantal leden
Tien leden van een kerngroep, met hulp van alle clubs en verenigingen van ons dorp

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben een groot historisch evenement opgezet en alle clubs en verenigingen van ons dorp aan elkaar weten te verbinden. Daarmee hebben we historische kennis opgedaan, maar ook organisatorische ervaring: hoe maak je een draaiboek, zorg je voor veiligheid en crowd control? Hoe gebruik je sociale media, video en websites om publiek te informeren en enthousiasmeren?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
vpooy56@xs4all.nl

Project

Doelstelling
Historisch evenement in Hekendorp, waarmee we het dorp wilden verbinden en inwoners trots laten zijn op hun dorp. Met meer dan honderd acteurs uit het dorp speelden een zelfgeschreven toneelstuk, er was een historische escaperoom, rondleidingen, vaartochten en bulderende kanonnen.

Beginsituatie
We zijn begonnen met een kerngroep en hebben van daaruit contacten gelegd met alle clubs en verenigingen in het dorp, de gemeente en professionals op het gebied van EHBO, horeca, parkeerbeheer en de historische achtergrond.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door dit evenement gingen verenigingen samenwerken, vrijwilligers ontmoeten elkaar en dorpsbewoners leerden elkaar beter kennen. Jongeren leerden over de historie van ons dorp en werden onderdeel van die saamhorigheid. Sinds het evenement weten we wat 'wij als dorp' met elkaar allemaal kunnen organiseren.

Onderdeel van een groter geheel
Het evenement op 14 september was onderdeel van de Open Monumentendagen 2019. Op allerlei websites, in krantenberichten en in de media werd naar 'Prinses en patriot' verwezen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De dorpsbewoners die gingen samenwerken in het project, de jongeren die we via lessen op de plaatselijke basisschool bij ons historische evenement betrokken, maar ook de bezoekers uit Hekendorp en de wijde omtrek. Er waren bezoekers uit Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam bij aanwezig.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Naast het evenement op 14 september, hebben we vooraf andere activiteiten opgezet om geld bijeen te brengen. Zo was er een achttiende-eeuws banket, een historische kennisquiz over ons dorp, we hebben een eigen vlag voor ons dorp ontworpen die we verkochten en er was een kaas- en wijnfeest in ons dorp.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Regelen verkeer, figuranten vanuit reanactment verenigingen, paard en wagen door een beroepsmatige menner

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 12000-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, EHBO op professionele basis. Menner voor de koets en de bijbehorende paarden Verkeersregelaars Lezing door een historicus

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, geen ondersteuning nodig

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Vanuit de gemeente Oudewater, die ons op 'kern met pit' wees.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen het niet nodig te hebben maar mochten we tegen problemen aanlopen (bv vergunningen) dan is goede raad en ervaring natuurlijk altijd welkom.

Images

Prinses en Patriot - historisch evenement in Hekendorp

Cultuur en historie

  • Jaap Van Pooij 24 November 2019
    Ons project is succesvol verlopen. We zijn zeer content met ons behaalde resultaat. Volgende week komt er een update met meer info over hetgeen we hebben gerealiseerd.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings