Kaboutertuin in het speelbos

Cyril Pingen October 30, 2018
1269 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Aanleg van een duurzame kaboutertuin door en met kinderen in het bosje bij de speeltuin om spel en fantasie uit te lokken bij jongere kinderen door bijv. kabouterhuisjes, houten troon met zitjes, houten dieren. Dit ook om het bosje meer bij de speeltuin te betrekken om vandalisme tegen te gaan.

Kern

Name
Tienray

Aantal inwoners
1200

Gemeente
Horst aan de maas

Province
Limburg

Deelnemersgroep

Name
Speelbos Tienray

Doelstelling
Gehoor geven aan het idee vanuit het kinderdorpspanel voor het realiseren van een speelbos in het bosje bij de speeltuin van Tienray. Het project dat we willen oppakken met kern met pit is een deel van een groter project. Het gehele project behelst het omtoveren van het bosje bij de speeltuin naar een speelbos met een kaboutertuin, klimtouwen, geprepareerde hutten en zelf bouw hutten. Doelstelling van het “kern met pit”- deelproject is het realiseren van de kaboutertuin in het speelbos.

Aantal leden
8 volwassenen en 15 kinderen Momenteel is de deelnemers groep opgedeeld in verschillende projectgroepen: - financieringsgroep (4 personen) - ontwerpgroep (5 personen) - uitvoeringsgroep (2 personen) - participatie kinderen (3 personen ter begeleiding ; 15 kinderen) . We laten de kinderen deelnemen aan alle facetten van het project. Ze zullen daarmee van ontwerp tot uitvoering betrokken worden. Het is de bedoeling om in de uitvoeringsfase meer mensen als “handjes” te betrekken.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
-kinderparticipatie -samenwerking tussen verschillende groepen in het dorp (dorpsplatform en speeltuin bestuur)

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
cyrilpingen@hetnet.nl

Project

Doelstelling
Aanleg van een duurzame kaboutertuin door en met kinderen in het bosje bij de speeltuin om spel en fantasie uit te lokken bij jongere kinderen door bijv. kabouterhuisjes, houten troon met zitjes, houten dieren. Dit ook om het bosje meer bij de speeltuin te betrekken om vandalisme tegen te gaan.

Beginsituatie
De begin situatie is een nette speeltuin met een aangelegen “verwilderd” bosje. Een deel van het verwilderde bosje vormt de locatie voor de kaboutertuin.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het project levert een verbetering van de woongeving doordat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan het spelen in Tienray. Het bosje bij de speeltuin wordt netjes en daardoor meer vandalisme-vrij gemaakt. Dit doen we door het opvolgen van een van de wensen uit het kinderdorpspanel en het realiseren van een gezamenlijk dorpsdoel.

Onderdeel van een groter geheel
Ja dit project is een onderdeel van een groter geheel. Het groter geheel is om het aangelegen bosje bij de speeltuin om te toveren naar een speelbos met een kaboutertuin (voor de jongere kinderen), en klimtouwen, geprepareerde hutten en zelf bouw hutten (voor de oudere kinderen). Het overkoepelende geheel is het gehoor geven aan de in kaart gebrachte wensen van kinderen uit het dorp en het samen werken tussen verschillende dorpsverenigingen, kinderen en vrijwilligers.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
- Kinderen van allerlei leeftijden - Ouders - Omwonenden - Kabouters

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het ontwerpen van het speelbos met behulp van de inbrengen van kinderen, het aanschrijven van fondsen en sponsoren, organiseren van geldinzamelacties (deels uit te voeren door kinderen) en de daadwerkelijke fysieke uitvoering.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
In eerste instantie is het de bedoeling om alle taken met de eerder benoemde personen uit te voeren, eventuele uitbestedingen zullen zijn het maken van toestellen en/of het keuren hiervan.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten voor het aanleggen van de kaboutertuin zullen ongeveer 2.500 euro zijn. Het geheel aanleggen van het speelbos zal ongeveer 25.000-30.000 euro gaan kosten.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
- Gemeente - Staatbosbeheer - Keuringsinstanties - Synthese

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
- Ondersteuning bij het schetsontwerp -Technische ondersteuning: bijvoorbeeld over welke bomen voldoende geschikt zijn om de touwen en boomhutten veilig aan vast te maken e.d. Technische ondersteuning bij het deugdelijk maken van te keuren speeltoestellen

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We zijn in aanraking gekomen met Kern met Pit doordat het buurdorp, Meerlo, aan deze uitdaging heeft meegedaan een aantal jaren terug. Daarnaast ontving het Dorpsoverleg een mailing met de uitnodiging om mee te doen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis over het zelf ontwikkelen van speeltoestellen en de eisen die daaraan gesteld worden. Inspiratie en ideeën van andere speeltuin initiatieven

Images

Rondje door het kabouterbos

Speeltuin

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings