Meet & eat

Barbara van der Bijl October 30, 2018
1441 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Met onze meet & eat willen we een jaar lang 1 x in de maand een maaltijd organiseren met vrijwilligers waar mensen op in kunnen schrijven. Voor een klein bedrag eet je mee met de pot. Degenen die dit niet kunnen betalen mogen toch gewoon aanschuiven. Er is tijd en aandacht voor iedereen.

Met onze meet & eat willen we een jaar lang 1 x in de maand een maaltijd organiseren met vrijwilligers waar mensen op in kunnen schrijven. Voor een klein bedrag eet je mee met de pot. Voor degenen die dit niet kunnen betalen, mogen gewoon aanschuiven. Er is tijd en aandacht voor iedereen.  Deze meet & eat willen we in deelcafé De Buurvrouw houden.

Deelcafé De Buurvrouw is een 100% non-profit koffie/theehuis in Kapelle. Hier kan je koffie/thee drinken met een lekker stuk gebak. Ook organiseren we diverse activiteiten zoals een haak/breiochtend, taalles voor de vluchtelingen, knutselochtend, spelletjesmorgen. Ons team werkt op vrijwillige basis voor ons. Alle opbrengsten gaan na aftrek van alle kosten naar goede doelen in het buitenland.

Kern

Name
Kapelle-Biezelinge

Aantal inwoners
9200

Gemeente
Kapelle

Province
Zeeland

Deelnemersgroep

Name
Deelcafé De Buurvrouw

Doelstelling
Deelcafé De Buurvrouw is een 100% non-profit koffiehuis in Kapelle. Onze ultieme drijfveer is de wens om 'een goede buur' te zijn voor mensen dichtbij en ver weg. Dit doen we door te delen in tijd, geld en aandacht.

Aantal leden
4 bestuursleden, 20 vrijwilligers, 15 donateurs

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het opstarten van een non-profit thee/koffiehuis met alles daar omheen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
stichtinghartelijk@gmail.com

Project

Doelstelling
Met onze meet & eat willen we een jaar lang 1 x in de maand een maaltijd organiseren met vrijwilligers waar mensen op in kunnen schrijven. Voor een klein bedrag eet je mee met de pot. Degenen die dit niet kunnen betalen mogen toch gewoon aanschuiven. Er is tijd en aandacht voor iedereen.

Beginsituatie
De locatie, het deelcafé De Buurvrouw is er al. Dit is sinds september 2018 geopend. Hier zouden de maaltijden plaats kunnen vinden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
In deze tijd waarin er weinig aandacht is voor elkaar omdat iedereen druk is, willen wij een plaats creëren waar er wel aandacht en tijd is voor elkaar. Ook mensen die het bijvoorbeeld niet zo breed hebben, eenzaam zijn, vluchtelingen zijn, zijn welkom. We willen mensen met elkaar verbinden.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, dit project is onderdeel van deelcafé De Buurvrouw. Een 100% non-profit koffie/theehuis in Kapelle. Hier kan je koffie/thee drinken met een lekker stuk gebak. Ook organiseren we diverse activiteiten zoals een haak/breiochtend, taalles voor de vluchtelingen, knutselochtend, spelletjesmorgen. Ons team werkt op vrijwillige basis. Alle opbrengsten gaan na aftrek van alle kosten naar goede doelen in het buitenland.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Eenzame mensen, oudere mensen, vluchtelingen, mensen die het niet zo breed hebben.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We bieden onze ruimte aan voor de meet & eat. Vrijwilligers zullen inkopen doen, koken en de ruimte klaar maken voor de maaltijden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Op dit moment kunnen we het zelf uitvoeren, waardoor we niks uitbesteden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Huur van het pand: 50 euro per keer Inkoop van de ingrediënten, drinken ed.: 70 euro per keer 120 x 12 maanden = 1440,- Dit is een inschatting.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Mensen die willen helpen met koken e.d.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Eventueel versteviging van onze eerste verdieping om meer mensen te kunnen ontvangen als het project een succes wordt.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een bezoeker van het deelcafé wees ons op Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe we onze doelgroep voor dit project beter kunnen bereiken. Wat voor activiteiten we nog kunnen gaan ontplooien in het deelcafé.

Images

Deelcafé De Buurvrouw

Buurthuis

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings