Markering Beekdal Eeser Voorste DIep

Jan Top October 30, 2018
1698 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het herkenbaar maken van een unieke en markante plek in het beekdal tussen de dorpen Ees en Borger door middel van 12 elementen in het landschap, waardoor inwoners en toeristen zich nog meer bewust worden van de historie van het gebied en dit op eigen manier beleven.

Project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep tussen Borger en Ees 

Kern

Name
Borger

Aantal inwoners
5500

Gemeente
Borger-Odoorn

Province
Drenthe

Deelnemersgroep

Name
Dorpsbelangen Borger werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep

Doelstelling
Behartigen van belangen van inwoners

Aantal leden
15 personen

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis van besturen, financien, aanvragen subsidies en fondsen, uitvoering projecten. Overleg met gemeente en andere samenwerkingspartners Coördineren van het project

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpsbelangenborger@gmail.com

Project

Doelstelling
Het herkenbaar maken van een unieke en markante plek in het beekdal tussen de dorpen Ees en Borger door middel van 12 elementen in het landschap, waardoor inwoners en toeristen zich nog meer bewust worden van de historie van het gebied en dit op eigen manier beleven.

Beginsituatie
De beginsituatie is een doorgaande weg met fietspad tussen Borger en Ees met aan een de westkant, een weiland met oud wegtracé tussen de bomenrij en aan de oostkant een natuurgebiedje. Van west naar oost loopt een deels gemeanderde beek Voorste Diep. Het oude bruggetje is verdwenen. Het oude karakter van het beekdal is niet zo meer herkenbaar en daar willen we verandering in aanbrengen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dit gebeurt door het aanbrengen van 12 elementen in het landschap van het beekdal, te weten 1.natuurwandelpad over oude wegtracé van 335 meter; 2. fietsopstapplek, 3. stilte- en gedenkplek (1945); 4. wandelbruggetje over beek, 5. uitzichtplateau met zicht op beekdal en contact met de beek; 6. zitplek onder gebint in de vorm van een gebint in boerderij met hooizolder. 7. ooievaarsnest; 8. natuurspeekplek; 9.informatiebord over het beekdal; 10.speciale wegmarkering bij uitkijkplateau bij de beek; 11. parkeermogelijkheden en 12. ander wegprofiel en 60 km weg.

Onderdeel van een groter geheel
Het is een zelfstandig project, maar past in het Hunzeproject met gebied Mandelanden en Flessehals.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De inwoners van Borger en Ees e.o. Maar ook voor vakantiegangers en bezoekers.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We zijn al begonnen met de uitvoering in augustus 2017. Een aantal elementen zijn reeds gerealiseerd. Voor 2019 staan uitzichtplateau, ooievaarsnest, zitplek van keien onder gebint, parkeerstrook en wegmarkering op de uitvoeringslijst.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De uitvoering gebeurt door vrijwilligers. Natuurspeelplek door grondbedrijf in opdracht van Drents Landschap. Voor andere onderdelen (lassen, gondwerk, leveranties hout en metaal) vragen we offertes en bestellingen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten van het project bedragen € 114.000,00 uitgeplitst in kosten voor a. management, voorlichting en voorbereiding ( € 21.000,00) en b. uitvoering 12 elementen ( € 93.000,00) Leader heeft toegezegd € 67.000,00 te betalen en Drents Landschap € 15.000,00 euro. De rest door vrijwilligers inzet en sponsoring o.a. Rabobank Drentse Land en fondswerving, o.a. Prins Bernhard Cultuurfonds.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben advies van gemeente Borger-Odoorn, Waterschap Hunze en Aa's, Drents Landschap, maar ook hulp en advies van Kern met Pit en plaatselijke bedrijven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk een advies voor ontwerp uitzichtplateau, passend in het landschap.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij de fondsengids en onze bekendheid van Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Een financiële bijdrage, hoe we bekendheid kunnnen geven aan het project Markering Beekdal en mogelijke ondersteuning.

Images

Natuur- en wandeltochten

  • Jan Top 06 December 2019
    Wij zijn, na twee jaren van voorbereiding, in augustus 2017 begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van de tweede fase. Gerealiseerd zijn de natuurspeelplek, de opstapplek, het 350 lange natuurwandelpad, de wandelbrug, het ooievaarsnest, de zitplek met zitkeien onder gebint, parkeerstrook. Er wordt nu gewerkt aan uitzichtplateau water, grond en lucht, kunstwerk.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings