Boomgaard

Jan Oude Nijeweme October 29, 2018
628 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het realiseren van een boomgaard op het grasveld naast het kerkhof. Nu is het een kaal stuk (gras)veld, maar als hier fruitbomen worden geplant krijgt het een heel andere uitstraling en functie, natuurlijk en vriendelijk. De oogst kan gebruikt worden bij de jaarlijkse oogstdankviering.

Kern

Name
Beuningen (ov.)

Aantal inwoners
1100

Gemeente
Losser

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Stichting van Burgstedenfonds

Doelstelling
Het werven van gelden en ondersteunen van de gemeenschap Beuningen en in bijzonder de geloofsgemeenschap

Aantal leden
6 leden

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Onze leden hebben verschillende achtergronden. Indien nodig kunnen wij helpen bij het invullen van een subsidieaanvraag, maar ook van het nodige advies voorzien bij het realiseren van een project.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
jfmoudenijeweme@hetnet.nl

Project

Doelstelling
Het realiseren van een boomgaard op het grasveld naast het kerkhof. Nu is het een kaal stuk (gras)veld, maar als hier fruitbomen worden geplant krijgt het een heel andere uitstraling en functie, natuurlijk en vriendelijk. De oogst kan gebruikt worden bij de jaarlijkse oogstdankviering.

Beginsituatie
Sinds een aantal jaren worden de tuinen rond en om de kerk en kerkhof opgeknapt. Zo is er in 2016 een urnenmuur gebouwd en begin 2018 het groen naast de kerk aangepakt (met een bijdrage van het Oranjefonds en een gift). Begin november wordt er een bankje geplaatst naast het kerkhof (op het grasveld waar ook de fruitbomen komen te staan). Dit bankje wordt geplaatst met behulp van een subsidie van KERN met PIT.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het grasveld ligt naast het kerkhof en wandelpad dat langs de kerk richting school loopt. Dit pad wordt veelvuldig gebruikt door de inwoners van Beuningen, kinderen van school en omgeving en wandelaars (toeristen). Nu kijkt men nog over het kale stuk grasveld naar het kerkhof. Als hier fruitbomen komen te staan, krijgt het geheel een heel ander aangezicht. Het mooie hiervan is dat de oogst ook gebruikt kan worden voor de oogstdankdag medio oktober van elk jaar. Bij het oogsten van het fruit kunnen de kinderen van de basisschool worden betrokken.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, maar de gronden zijn wel eigendom van onze parochie Lumen Christie. Zij zijn voor elke verbetering en herstel van kerk en kerkhof en de bijhorende tuinen. Elke woensdag zorgt een grote groep vrijwilligers voor het onderhoud van de kerk, kerkhof en omliggende tuinen. Ook zorgen zij sinds een aantal jaren voor het onderhoud van het sportveld en het trapveldje voor de kinderen. Er zijn zoveel vrijwilligers dat iedere vrijwilliger eens in de 4 weken vrijwillig actief is in een groep van ca. 10 vrijwilligers.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De bewoners van Beuningen zelf, maar ook de wandelaars van bijv. de jaarlijkse wandeltocht (georganiseerd door vrijwilligers van de kerk) die tijdens de oogstdankdag wordt gehouden. De appels en peren kunnen tijdens deze wandeltocht worden uitgedeeld. Immers de wandeltocht begint en eindigt bij de kerk.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het grasveld zal met behulp van een plaatselijke aannemer omgespit en geegaliseerd worden. De vrijwilligers zorgen vervolgens voor het planten van de fruitbomen, het opnieuw inzaaien van het grasveld en herplant van een stukje border. Daarnaast zorgen zij ervoor dat een stukje van de beukenhaag wordt vervangen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het omspitten en egaliseren van het grasveld.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Inhuren van de kraan, fruitbomen, aanplantgrond, palen en bindband, planten voor de border, haagbeuk, kunstmest en kalk voor de grondverbetering circa €1.500,00.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee, er zijn voldoende (deskundige) vrijwilligers die dit project kunnen uitvoeren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, wij hebben geen ondersteuning nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben ons in 2017 ingeschreven voor een project bij KERN met PIT editie 2018 en zijn hiervoor geselecteerd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het hele dorp is bezig met toekomstplannen. Misschien kunt U ons helpen bij het werven van financiele middelen?

Moestuin

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings