Pluktuin Levendig Musselkanaal

Jeroen van der Veen October 29, 2018
1432 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Kleur en verbinding realiseren in het hart van Musselkanaal. Op de plek aan de Anjerstraat waar meerdere woningen zijn gesloopt, zorgen dat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten en genieten van de omgeving. Daarnaast is het voor jong en oud leuk en leerzaam om bloemen te mogen plukken.

Kern

Name
Musselkanaal

Aantal inwoners
7235

Gemeente
Stadskanaal

Province
Groningen

Deelnemersgroep

Name
Pluktuin Levendig Musselkanaal

Doelstelling
Uitbreiden van de pluktuin in het hart van Musselkanaal

Aantal leden
8

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis over bloemen, planten en zaden.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
jvdv221@hotmail.com

Project

Doelstelling
Kleur en verbinding realiseren in het hart van Musselkanaal. Op de plek aan de Anjerstraat waar meerdere woningen zijn gesloopt, zorgen dat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten en genieten van de omgeving. Daarnaast is het voor jong en oud leuk en leerzaam om bloemen te mogen plukken.

Beginsituatie
Na de sloop van een blok met woningen is de grond door de woningbouwvereniging en gemeente klaar gemaakt voor gebruik. In juli 2018 hebben wij het initiatief genomen om samen met meerdere bewoners planten en zaden te planten en te starten met een pluktuin. Inmiddels is er een kleine pluktuin ontstaan in samenwerking met de gemeente, Dorpsbelangen en andere partijen die betrokken zijn vanuit het initiatief Levendig Musselkanaal.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Wij zorgen ervoor dat er weer kleur komt in het hart van het dorp. Dat de omwonenden niet alleen een mooi uitzicht hebben op de pluktuin, maar hier vooral ook zelf van kunnen genieten. Mensen kunnen lopen op de aangelegde paden, genieten vanaf geplaatste bankjes, meehelpen met het werken in de tuin, zaden en stekjes inbrengen. Samen met andere bewoners (iedereen is welkom) willen wij zorgen voor een steeds grotere pluktuin. Een initiatief dat door verbinding met de bewoners verder tot bloei zal komen. Daarnaast is het leerzaam voor jong en oud. Er staan educatieve bordjes bij de planten.

Onderdeel van een groter geheel
De pluktuin is onderdeel van het project Levendig Musselkanaal. Bewoners en organisaties zorgen er samen voor dat Musselkanaal een levendig en zelfstandig dorp is en blijft. Het lintdorp maakt haar lint mooier en sterker. Door bestaande panden aan te pakken, door ondernemers sterker te maken en nieuw te bouwen in het lint. In de Florawijk is na sloop van woningen alle ruimte om gezamenlijk aan de slag te gaan. Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De pluktuin is bedoeld voor jong en oud. Iedereen die houdt van bloemen en planten of graag mensen wil ontmoeten, is van harte welkom. Ook is de pluktuin voor mensen belangrijk die graag iets met hun vrije tijd willen doen, maar het daarnaast leuk vinden om anderen te ontmoeten. Een ongedwongen manier om nieuwe mensen te ontmoeten en eenzaamheid te voorkomen. De pluktuin zorgt voor een actieve manier van verbinding. Door samen te werken aan een groter geheel, groeien niet alleen de bloemen en planten maar ook het contact met elkaar.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Graag willen wij de pluktuin uitbreiden met meer bloemen en planten. Daarnaast willen wij een kas plaatsen van polycarbonaat (veilig materiaal), zodat wij plantjes kunnen voor kweken. Niet alleen voor de pluktuin, maar ook voor de moestuin wat ook een onderdeel is van het project Levendig Musselkanaal. Zo zorgt de pluktuin voor verbinding tussen meerdere projecten. Tot slot willen wij volgend jaar verlichting in de tuin aanbrengen, zodat de tuin ook in de avonden te bewonderen is.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Wij doen zoveel mogelijk zelf. Waar nodig kunnen wij terugvallen op advies van de gemeente.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Met een bedrag van 1000 euro kunnen wij volgend jaar de volgende stappen zetten.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij krijgen hulp van de buurtwerker van Stichting Welzijnswerk Welstad. Daarnaast is Stichting Dorpsbelangen betrokken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Meedenken over de aanleg van de verlichting is van harte welkom. Meer kennis over planten en zaden is ook van harte welkom.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via het project Levendig Musselkanaal. Wij werden gewezen op de mogelijkheid tot deelname door de projectleider en de buurtwerker van stichting Welstad.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Meedenken hoe we de juiste mensen en bewoners bij ons initiatief kunnen betrekken en hen aan ons kunnen blijven verbinden. Mogelijk tips en adviezen van andere initiatieven ontvangen.

Images

Inrichten groen

  • Jeroen van der Veen 23 April 2019
    Voor foto's kijken op: https://www.levendigmusselkanaal.nl/
  • Jeroen van der Veen 23 April 2019
    Er is al weer veel gewerkt in de Pluktuin aan de Anjerstraat. De grote wens om een kas te bouwen is gerealiseerd. De eerste plantjes zijn inmiddels al gekweekt en uitgepoot in de buurtmoestuin. Samen met buurtbewoners krijgen de groenten nu de kans om te groeien.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings