Cursus Nederlands voor arbeidsmigranten

Tjitske Zuidema October 28, 2018
1052 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Arbeidsmigranten de mogelijkheid geven om de Nederlandse taal goed te leren, zodat zij gemakkelijker contact leggen met de "oorspronkelijke" bewoners van Oosterbierum en de drempel om deel te nemen aan activiteiten in het dorp kleiner wordt. Dit komt de leefbaarheid in Oosterbierum ten goede.

Kern

Name
Oosterbierum

Aantal inwoners
550

Gemeente
Gemeente De Waadhoeke

Province
Friesland

Deelnemersgroep

Name
Dorpsbelang Oosterbierum - Klooster Lidlum

Doelstelling
Het maatschappelijk belang van het dorp behartigen door o.a. de leefbaarheid in het dorp goed te houden

Aantal leden
Bestuur: 9, betalende leden: 120

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
In 2017 nam Dorpsbelang het initiatief om dorpsgenoten met een andere nationaliteit (vooral Oost-Europeanen) meer te betrekken bij het dorpsleven. Hiervoor heeft dorpsbelang in samenwerking met vele vrijwilligers een bijeenkomst met als thema "Heel Oosterbierum bakt" georganiseerd en de betreffende personen hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Wij hebben gemerkt dat dit positief ervaren is door deze groep mensen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpsbelang@oosterbierum.info

Project

Doelstelling
Arbeidsmigranten de mogelijkheid geven om de Nederlandse taal goed te leren, zodat zij gemakkelijker contact leggen met de "oorspronkelijke" bewoners van Oosterbierum en de drempel om deel te nemen aan activiteiten in het dorp kleiner wordt. Dit komt de leefbaarheid in Oosterbierum ten goede.

Beginsituatie
Het project "Cursus Nederlands voor arbeidsmigranten" is reeds opgestart. Voor 2019 staan 40 lesavonden gepland in dorpshuis It Mienskar in Oosterbierum. De cursus wordt verzorgd door Vluchtelingenwerk Nederland. Graag willen wij de cursus na 2019 continueren en nog een jaar aanbieden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Mee doen en deel worden van de dorpsgemeenschap wordt een stuk makkelijker wanneer mensen elkaar verstaan. Door het geven van een cursus Nederlandse taal willen wij bewerkstelligen dat onze buitenlandse inwoners zich beter thuis gaan voelen en meer deelnemen aan activiteiten in het dorp.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De buitenlandse bewoners hebben voordeel van ons project. Maar uiteindelijk ook de Nederlandse bewoners, doordat de taalbarrière wordt weggenomen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het komende jaar worden er 40 lesavonden georganiseerd in dorpshuis It Mienskar. Dorpsbelang werft hiervoor de cursisten en levert een vrijwilliger als lesassistent.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het geven van de lessen wordt uitbesteed aan Vluchtelingen Werk Nederland.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale kosten van dit project zijn € 14.000,--

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Voor de financiële dekking hebben wij Gemeente Waadhoeke, het Iepen Mienskipfûns en het bedrijfsleven benaderd. Verder zijn er vrijwilligers benaderd en Vluchtelingen Werk Nederland. Voor het verzorgen van foldermateriaal hebben wij Terp 10 ingeschakeld.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja. Tijdens de voorbereiding blijkt er grotere belangstelling te zijn dan wij vooraf hebben ingeschat. Wij willen graag gebruik maken van Arcadis om bedrijven te benaderen voor een financiële bijdrage. En ook zouden we graag advies willen krijgen over hoe we werkgevers van arbeidsmigranten bij dit project kunnen betrekken.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Vanuit Dorpsbelang zijn wij reeds bekend met Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen dat Kern met Pit ons project op een positieve manier ondersteunt en staan open voor alle adviezen die iets toe kunnen voegen aan ons project .

Images

Added files

Educatief

  • Tjitske Zuidema 11 December 2019
    Inmiddels is ons project "Taalcursus voor arbeidsmigranten" afgerond en kunnen we terugkijken op een geslaagd geheel. De cursisten hebben hun Nederlandse taal aanzienlijk verbetert in de 40 lessen die ze hebben gevolgd. Als afsluiting was er een feestelijk buffet waarbij alle cursisten, docenten en vrijwilligers aanwezig waren. Op deze avond zijn ook de certificaten uitgereikt aan de deelnmers.
  • Tjitske Zuidema 15 September 2019
    Inmiddels zijn we september 2019. In januari 2019 zijn wij in Oosterbierum gestart met Nederlandse taallessen voor arbeidsmigranten. De start was florissant. Wij waren in eerste instantie uitgegaan van ca. 15 deelnemers, echter er kwamen maar liefst 30 aanmeldingen! Omdat 30 deelnemers te veel waren voor 1 groep, hebben we 2 groepen gecreëerd. En zo werden er 2 avonden per week taallessen gegeven door een ervaren docent van Vluchtelingenwerk, en een aantal vrijwilligers die de docent ondersteunden. De vakantieperiode werden er geen lessen gegeven, en nu, vanaf september, worden de lessen weer vervolgd. Helaas zijn er enkele deelnemers afgehaakt. Zij kunnen de lessen naast hun volledige baan moeilijk combineren. Maar bij de overige deelnemers zien we toch een goede vooruitgang en zijn de groepen opgesplitst in een groep die sneller leren, en een groep die iets minder snel leren. We hopen de deelnemers op deze manier nog beter te motiveren!

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings