Opknappen zwemstrandje

Maaike Huitema October 27, 2018
715 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het opknappen en levendig maken van het zwemstrandje in Hommerts aan de Jeltesloot

Kern

Name
Hommerts

Aantal inwoners
900

Gemeente
Gemeente Sudwest Fryslan

Province
Friesland

Deelnemersgroep

Name
Dorpsbelang Jutrijp/Hommerts

Doelstelling
Het leefbaar maken en houden voor de inwoners van onze dorpen

Aantal leden
7 bestuursleden, ongeveer 200 huishoudens lid

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?

Project

Doelstelling
Het opknappen en levendig maken van het zwemstrandje in Hommerts aan de Jeltesloot

Beginsituatie
Afgelopen zomer is er veel gebruik gemaakt van ons kleine strandje in Hommerts door het mooie weer. Maar op dit moment is het zwemplekje vol gestroomd met bagger van het vele vaarverkeer op de Jeltesloot. Dit moet uigebaggerd worden. Het zand gedeelte is wat overgroeid met rietachtige planten. Dit moet opgeknapt worden. Er ligt nu een veiligheidstouw met ballen in het water ter bescherming dat de kleine kinderen niet te ver het water in gaan. Helaas is deze aan vervanging toe. Ook het volleybalnet dat er hangt is niet mooi meer. Er is een mooi groot podium aanwezig om te kijken naar de boten. Helaas zijn hier ook een aantal planken aan vervanging toe, want op dit moment is het gevaarlijk voor de kinderen. Daarnaast zijn er nog een aantal wensen wat betreft een zwemtrappetje en een speeltoestel voor de kleine kinderen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dat we volgend jaar weer heerlijk kunnen genieten van ons heerlijk zwemplekje in het dorp

Onderdeel van een groter geheel
Zoals eerder beschreven zijn er meerdere aspecten die aangepakt moeten worden. Ik weet niet precies hoeveel dat gaat kosten en of deze subsidie toereikend is. Zo niet, dan is het project dus groter.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In principe alle inwoners van het dorp. Het is een openbaar. Maar voornamelijk de jeugd maakt er in de zomer veel gebruik van.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De noodzakelijke werkzaamheden in ieder geval. UItbaggeren, veiligheidstouw, zand vernieuwen en podium opknappen. Daarna is het afhankelijk van het budget

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het uitbaggeren met een kraan.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Dit is een ruwe schatting: Uitbaggeren € 300,- Zand vernieuwen € 300,- Volleybalnet € 50,- Podium opknappen €150,- Zwemtrappetje € 300,- Speeltoestel € 1.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wat zijn buitenstanders? We willen lokale ondernemers betrekken bij de werkzaamheden die we niet zelf kunnen uitvoeren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dat is op dit moment nog onduidelijk.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door een folder die ons is toegestuurd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ik weet niet goed wat we kunnen ontvangen.

Images

Sport en Spel

  • Maaike Huitema 17 December 2019
    In het begin was er wat onduidelijkheid wie nu de eigenaar van de grond is/was (de provincie of de gemeente) en wie het onderhoud moest plegen (gemeente of Dorpsbelang). Vandaar dat onze aanvraag en begroting eerst vooral gericht was op het primaire onderhoud. Maar op een gegeven moment bleek dat de gemeente veel van deze taken op zich nam. Eind mei zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Strandje gefreesd en zand opgebracht Toegangsbordje is teruggeplaatst Riet aan zijkant bij ingang van zwemplekje weggehaald Planken op zwemsteiger/podium zijn vervangen Bankje is nieuwe plank opgekomen. Het zwemwater is uitgebaggerd. Tevens bleek er een groot gat in het hek naar het aquaduct te zitten, hierdoor was het mogelijk dat je boven het aquaduct kon komen. In overleg met de provincie is hier ook nog (deels) nieuw hekwerk omheen gekomen. In de loop van de zomer is gebleken dat het uitbaggeren niet het gewenste effect heeft gehad. Dus we zijn nu nog aan het kijken hoe dat verbeterd kan worden. Aangezien de doelen iets verschoven zijn omdat dit opgepakt is door de gemeente, hebben wij onze prioriteiten verlegd. Tijdens de Kern met Pit dag in januari 2019 is ons ook geadviseerd om er meer fondsen bij te betrekken, want wij waren toch wel heel erg geschrokken wat een speeltoestel wel niet moet kosten. Op jullie advies hebben wij Jantje Beton aangeschreven. Deze aanvraag is helaas afgewezen op basis van de grote hoeveelheid aanvragen. Daarna hebben wij het VSB Fonds nog geprobeerd. Maar deze is ook afgewezen. Daarnaast hebben we een aanvraag ingediend bij het IMF. Uiteindelijk hebben we daaruit ook een mooi bedrag mogen ontvangen. Uit het kernenfonds en van de Rabobank hebben we tevens mooie aanvullingen mogen ontvangen. Aangezien dat dit proces wel even geduurd heeft, is pas begin december een nieuw zandwaterspeeltoestel geplaatst. Maar aangezien het nu bijna winter is, heeft het geen zin om een nieuw volleybalnet en veiligheidstouw op te hangen. Dit zou niet goed zijn voor het behoud van deze spullen. Hierdoor zullen wij deze pas volgend voorjaar ophangen.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings