Grolloo: Steeds Mooier

Hendrik Zeelenberg October 26, 2018
832 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

In praktisch/uitvoerende zin bijdragen aan de leefbaarheid van Grolloo door: a) Herstel Infoborden, bankjes/monumenten, bladbakken, omheining Paasvuur. b) Herstel wandelroutes/druk nieuwe kaarten, c) Het verrijken van openbaar groen-elementen d) )Uitbrengen van een info- flyer tbv toerisme

Kern

Name
Grolloo

Aantal inwoners
ongeveer 400

Gemeente
Aa en Hunze

Province
Drenthe

Deelnemersgroep

Name
Werkgroep Grolloo Totaal

Doelstelling
Mede mogelijk maken van de promotie van Grolloo als dorp waar: Een uitstekend leefklimaat heerst, waar werken en wonen een hoog niveau kennen, waar volop mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van opgroeiende kinderen, waar het verenigingsleven bloeit, kortom een samenleving waar de menselijk maat heerst.

Aantal leden
Voor dit project uit 6 personen.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Technische kennis bouw/schilderen/metaal/groen etc

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
h.zeelenberg@ziggo.nl

Project

Doelstelling
In praktisch/uitvoerende zin bijdragen aan de leefbaarheid van Grolloo door: a) Herstel Infoborden, bankjes/monumenten, bladbakken, omheining Paasvuur. b) Herstel wandelroutes/druk nieuwe kaarten, c) Het verrijken van openbaar groen-elementen d) )Uitbrengen van een info- flyer tbv toerisme

Beginsituatie
In doelstelling genoemde herstel-elementen in slechte staat. Werken met schooljeugd en vrijwilligers is onderdeel van beleid

Verbeteringen voor de woonomgeving
Aanzien openbare ruimte t.b.v. inwoners en recreanten' Lichtere arbeid voor de vrijwilligwers door betere materialen. Continuïteit traditie van het Paasvuur. Vergroting/behoud sociale cohesie.

Onderdeel van een groter geheel
De werkgroep is onderdeel van VerenigingDorpsbelangenGrolloo en Omstreken (VDGO)

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Eigenlijk allemaal, evenals bezoekers van ons dorp

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Samen met school/jeugdsoos en nieuw te werven vrijwilligers: a) Herstel Infoborden, bankjes/monumenten, bladbakken, omheining Paasvuur. b) Herstel wandelroutes/druk nieuwe kaarten, c) Het verrijken van groen-elementen dmv plantenbakken, poten van bloembollen etc) d) Het uitbrengen van een (gratis) info- flyer t.b.v. toeristen/recreanten

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
n.v.t.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
achterstallig onderhoud € 300 welkomstborden € 150 bladbakken/omheining Paasvuur € 500 wandelroutes + drukken kaarten/flyer € 200 onvoorzien € 100 Totaal € 1250

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
n.v.t.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via eerder project en recente info Mevr K Eggens uit Grolloo

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
n.v.t.

Images

Added files

Anders

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings