De Stadskwekerij

Henk Knol October 24, 2018
740 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het gedeeltelijk reactiveren van de vroegere stadskwekerij ter ondersteuning van onze groenprojecten (c.q. die van bevriende organisaties) en het bieden van dagbesteding aan mensen met een beperking, dan wel afstand tot de arbeidsmarkt.

Kern

Name
Monnikenhof

Aantal inwoners
7000

Gemeente
Vianen

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Stichting Bewonersorganisatie Monnikenhof

Doelstelling
Bevorderen van de leefbaarhgeid en sociale cohesie in de wijk

Aantal leden
plm. 40

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Public Affairs Ervaring met diverse projecten Organisatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hk.bom@ziggo.nl

Project

Doelstelling
Het gedeeltelijk reactiveren van de vroegere stadskwekerij ter ondersteuning van onze groenprojecten (c.q. die van bevriende organisaties) en het bieden van dagbesteding aan mensen met een beperking, dan wel afstand tot de arbeidsmarkt.

Beginsituatie
Braakliggend terrein

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het draagt bij aan de groenvoorzieningen in de wijk en biedt mensen tevens gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, het project staat op zichzelf maar staat wel ten dienste van andere groenprojecten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Per saldo alle bewoners van de wijk en mogelijk ook daarbuiten

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het terrein gebruiksklaar maken, voorzien van een kas en kweekbedden. Op het terrein komt ook een pluktuin (bloemen). Op het terrein zal ook een opslag worden gebouwd voor onze houtvoorraden. Het project moet in 2019 zijn afgerond.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het gebruiksklaar maken van het terrein (= afspraak met gemeente)

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Ongeveer 7000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Buiten onze vrijwilligers de bewoners in de wijk, enkele bedrijven op dit terrein en de gemeente

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, advies met betrekking tot het bodemgebruik en mogelijk ook de bouw van de kas. Eventueel ook mbt de plantenkeuze.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Hebben al eerder meegedaan

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Met name zoals hiervoor reeds is aangegeven, maar ook m.b.t. gehele opzet van het project en nader bekijken welke mogelijkheden/kansen benut kunnen worden.

Inrichten groen

  • Henk Knol 02 January 2020
    PROJECT STADSKWEKERIJ VIANEN Inleiding Medio 2018 ontstond het idee om op een stukje grond van de gemeente een kwekerij op te starten. Het betreffende stuk grond diende als opslag groenvoorziening van de gemeente. Het was in feite een restant van wat ooit de gemeentelijke kwekerij was geweest. Nu stonden er struiken en bomen die overgebleven waren na een groot project. Verder was het overwoekerd met onkruid. Voor ons was het ideaal om een kleine kwekerij te starten, waar we plantgoed voor een ander project (De Snoeptuin) konden opkweken. Daarnaast konden we er een houtopslag en fietsenberging op realiseren. De ligging van het betreffende stukje grond was voor ons ideaal: het ligt op hetzelfde terrein als waar wij onze thuisbasis hebben. Ontwikkeling van het plan Bij de verdere uitwerking van het plan liepen we tegen verschillende zaken aan. • De grond bleek minder geschikt om iets op te kweken. De oorspronkelijke grondlaag was vervangen door een zandlaag, zodat daarin ‘gestalde’ bomen en struiken niet al te snel zouden wortelen. • Er moest ook een fundering voor de hout- en fietsenopslag komen. • Het terrein was overwoekerd met onkruiden die moeilijk te bestrijden zijn (riet, heermoes e.d.). • Er moest een kas komen om bijvoorbeeld pompoenen e.d. op te kweken. • Er moest rekening worden gehouden met een imkerij achter het terrein. • Het project moest ook dagbesteding bieden aan specifieke doelgroepen (meervoudig beperkte kinderen/jongvolwassenen en beginnend dementerenden). • We wilden zoveel mogelijk ‘recyclen’ bij de uitvoering van het plan. Rol gemeente We legden het plan voor aan de gemeente . Die reageerden niet alleen positief, maar zegden ook hun medewerking toe. Het terrein zou door de gemeente schoon worden opgeleverd en deels voorzien worden van een nieuwe laag kweekgrond. Twee dagen is de gemeente bezig geweest het terrein schoon te maken, maar halverwege de klus waren er andere prioriteiten en heeft het de nodige moeite gekost om de gemeente aan de gedane toezeggingen te houden. Daarin heeft ook de wijkambassadeur een belangrijke rol gespeeld en uiteindelijk zijn we er met de nodige moeite en vertragingen toch uitgekomen. Inmiddels werd de gemeente Vianen opgeheven en werd het de gemeente Vijfheerenlanden. Dat heeft ongetwijfeld ook bijgedragen aan de vertraging van het project, maar had als bijkomend voordeel dat er een nieuwe subsidieregeling kwam voor burgerinitiatieven. Dat was maar goed ook, want het pakte toch allemaal wat duurder uit dan in eerste instantie begroot. De nieuwe gemeente stelde € 5000 ter beschikking met daarbij wel ‘prestatieafspraken’ (aantal uren dagbesteding, overschotten groente en fruit naar de Voedselbank, bevordering sociale cohesie e.d.). Voortgang werkzaamheden Na het gebruiksklaar opleveren van de grond (eind april) is met gebruikte stelconplaten een fundering gemaakt voor de hout- en fietsenopslag. Met het beschikbare hout (afkomstig van in de wijk gekapte bomen) is vervolgens de opslag gerealiseerd. Het dak van de opslag bestaat grotendeels uit douchedeuren en –panelen, overgebleven van een renovatie bij Van der Valk Vianen (gratis ter beschikking gesteld). Een wijkbewoner bood zijn (professionele) kas aan ter overname voor een gering bedrag. Het demonteren en weer monteren van de kas is inmiddels bijna gereed en is naar verwachting medio november laar voor gebruik. Het was echter veel meer werk dan verwacht en we zouden, als je alle inspanningen meerekent, eigenlijk beter een nieuwe kas hebben kunnen aanschaffen. Hoewel we eigenlijk niet tijdig genoeg klaar waren om echt iets te kunnen verbouwen, is het deel dat bestemd is voor groentetuin wel in gebruik genomen om wat te experimenteren. In november wordt dit gedeelte winterklaar gemaakt en worden er bij de start van het nieuwe seizoen keurige kweekbedden gerealiseerd, waarbij resthout van de gezaagde bomen wordt gebruikt. Een deel van de beschikbare grond is ingezaaid en beplant als bijen- en vlindertuin. En heeft het prachtig gedaan en nu maar hopen dat het volgend voorjaar ook weer opkomt. Rondom de kas wordt een kruidentuin gerealiseerd, met tussendoor enkele fruitbomen.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings