Educatiecentrum

W.J. Bruins October 24, 2018
637 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Er komen per jaar duizenden kinderen naar onze dieren kijken en soms er mee knuffelen. We zouden graag de mogelijkheden voor voorlichting en educatie over dieren en de houderij van dieren willen verbeteren. Daartoe willen we een ruimte mooi en aantrekkelijk inrichten.

Kern

Name
Stadspark

Aantal inwoners
10000

Gemeente
Lelystad

Province
Flevoland

Deelnemersgroep

Name
Stichting Dierenweiden Lelystad

Doelstelling
De twee kinderboerderijen in Lelystad in stand, vernieuwend en uitdagend houden

Aantal leden
ca. 25

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij weten veel van (klein)dierhouderij en van het zo zuinig mogelijk exploiteren van een kinderboerderij.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dierenweidenlelystad@gmail.com

Project

Doelstelling
Er komen per jaar duizenden kinderen naar onze dieren kijken en soms er mee knuffelen. We zouden graag de mogelijkheden voor voorlichting en educatie over dieren en de houderij van dieren willen verbeteren. Daartoe willen we een ruimte mooi en aantrekkelijk inrichten.

Beginsituatie
We hebben zelf al een begin gemaakt met het inrichten van een niet meer gebruikte ruimte voor educatiedoeleinden. Er moet echter nog veel gebeuren om het mooi en aantrekkelijk te maken. Daarvoor doen we graag een beroep op de mogelijkheden die 'Kern met Pit' biedt

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het levert een mooiere en aantrekkelijkere kinderboerderij op waar het educatieve aspect meer aandacht kan krijgen.

Onderdeel van een groter geheel
Het is een onderdeel van ons voortdurende streven om de kinderboerderij aantrekkelijk te houden voor kinderen. Daarnaast blijkt de kinderboerderij ook een ontmoetingsplaats voor hun ouders/verzorgers. Uit recente cijfers blijkt dat kinderen steeds minder buiten komen. Een aantrekkelijke kinderboerderij kan deze trend wellicht ombuigen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Onze bezoekers bestaan voornameljk uit kinderen van 0 - 12 jaar en hun ouders en verzorgers.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het educatiecenrum is nu nog ondergebracht in soort zeshoekige circustent. We willen de zeshoek behouden, de wanden verstevigen en het dak vervangen door een harde afdekking. Daarnaast willen we e.e.a. goed isoleren zodat we ook in de winter een aantrekkelijk bezoekdoel blijven. Ter herinnering aan onze helaas overleden penningmeester (dhr. Blaauw) willen we het dak blauw maken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Met name het dak zal door zijn zeshoekige vorm alleen door een professioneel bedrijf kunnen worden aangebracht.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Wij schatten dat het tussen de €7.500 en €10.000 zal kosten. Wij kunnen een deel zelf financieren en daarnaast proberen we via een beroep op verschillende fondsen het geld bij elkaar te krijgen. De eventuele bijdrage van 'Kern met Pit' zal vooral aan de inrichting worden besteed.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Voor de vergunningaanvraag zal er een tekening bij de gemeente moeten worden ingediend. En zoals eerder genoemd zal een deel van het gebouw door een aannemer moeten worden gerealiseerd.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We zouden graag gebruik maken van de mogelijkheid om een schetsontwerp door Arcadis te laten maken

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een tip van een sympathisant. Wij doen al voor de vierde keer mee met 'Kern met Pit'.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hulp bij het vergunningtraject zoals schetsontwerpen en zonodig meer gedetailleerde tekeningen.

Educatief

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings