" living project Historieherstel "

F.J. Spijk October 24, 2018
798 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

doelstellingen: o.a. Het bouwen van een historische 18e eeuwse klokkenstoel voor 2 klokken Het "mede-eigenaar "maken van de bevolking van de te realiseren erfgoed-onderdelen : klokken en oude paden Voorkomen van het verdwijnen van de klokluid-traditie : inschakelen van jongeren

Kern

Name
Staphorst

Aantal inwoners
12000

Gemeente
Staphorst

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
werkgroep Historieherstel

Doelstelling
historieherstel in het algemeen herbouw klokkenstoel en omgeving in het bijzonder

Aantal leden
bestuur : 6 personen , adviseurs en vrijwilligers : 30 personen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Op het gebied van historie en archeologie zijn we in staat andere initiatiefnemers te ondersteunen. Ons netwerk in de genoemde materie is zeer breed met een "landelijke "dekking" . Speciaal op het gebied van ons project : erfgoedbehoud en erfgoedherstel kunnen we ondersteuning bieden met als specialisatie de terugkeer van een in de 18e eeuw verdwenen klokkenstoel voor 2 luidklokken en alle activiteiten die we daaromheen hebben opgezet in samenhang met herstel van oude paden in onze gemeente die worden "hergebruikt"als wandel-en fietspaden.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
f.spijk@ziggo.nl

Project

Doelstelling
doelstellingen: o.a. Het bouwen van een historische 18e eeuwse klokkenstoel voor 2 klokken Het "mede-eigenaar "maken van de bevolking van de te realiseren erfgoed-onderdelen : klokken en oude paden Voorkomen van het verdwijnen van de klokluid-traditie : inschakelen van jongeren

Beginsituatie
Ons project is een onderdeel van een groter geheel:"duurzaam landschapsbeheer"in de gemeente Staphorst gekoppeld aan cultuurhistorie. Dit plan wordt ondersteund door de provincie en de gemeente. Het deel: bouw van de historische klokkenstoel , herstel- en onderhoudsplan van de oude kerkheuvels en paden die worden opgenomen in een wandel- en fietsroute , de inschakeling van vrijwilligers ( mede gericht op de jongere generatie) komen voor onze rekening waarbij de bouw en informatievoorziening rond de klokkenstoel onze prioriteit heeft.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Uit respect voor de voorouders : Meer aandacht voor het behoud van erfgoed in onze gemeente en aanzet tot een beter gevoel bij de inwoners m.b.t. erfgoedgevoel. Wij willen ze mede-eigenaar maken van al onze plannen om een duurzame en tijdsbestendige situatie te creëren. Het bereiken en inschakelen van het onderwijs is een van onze middelen om dit te bereiken. Erfgoed moet je beleven om het behoud er van te kunnen waarderen en daarvoor zullen de juiste middelen moeten worden gebruikt : zie daarvoor ons project : "Living project Historieherstel "

Onderdeel van een groter geheel
Ja. Hierboven al even genoemd. In de ge -uploade documenten wordt ons plan uitgebreid beschreven.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Letterlijk : iedereen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Met vrijwilligers: in 2019 Bouw van de klokkenstoel o.l.v. bouwbedrijf Ontwerpen van informatieborden bij de historische kerkheuvels en langs de route van de oude paden ( 11km) Uitvoeren van een cursus klokluiden voor jongeren o.l.v. klokkenluidersgilde uit de stad Kampen Ontwerpen van een jaarlijks klokluidplan waarin oude historische klokluidelementen zijn verwerkt

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
nagenoeg alles gebeurt in eigen beheer met behulp van vrijwilligers

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De kosten van het totaal schatten wij ( a.d.h.v uitgebrachte offertes) op € 120.000 onderverdeeld : klokkenstoel € 60.000 pad naar klokkenstoel , kleine parkeerplaats en kerkheuvel en rustplek : € 40.000 Informatiesysteem voor wandelaars/fietsers langs de gehele route inclusief de 3 kerkheuvels : € 20.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Op dit moment zijn we bezig met een breed opgezet financieel plan om de plaatselijke bevolking deelnemer te laten worden aan de ondersteuning van ons project dat al door veel inwoners wordt gesteund....we hebben een breed scala aan lokale adviseurs bereid gevonden ons ( als vrijwilliger) te ondersteunen o.a : historici, landschapsarchitect, ICT-medewerker, werkgroep archeologie, leerkrachten , bouw- en grondverzetbedrijf

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wanneer Arcadis ons zou kunnen ondersteunen met het ontdekken van de exacte locatie van de historische klokkenstoel op het weiland waarop de kerkheuvel is gesitueerd dan , zou ons dat zeer aangenaam zijn . Dit zou kunnen met b.v. een bodemradar onderzoek op de kerkheuvel en in het naastgelegen weiland. Op dit moment hebben we een schets van de ligging van de kerk met klokkenstoel uit de 17e eeuw als richtlijn

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
In onze gemeente zijn in het verleden enkele projecten ingediend voor "Kern met Pit"

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Zie onze opmerkingen over de mogelijkheid van hulp van ARCADIS.

Images

Cultuur en historie

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings