'Onse toen'

Rolina Esschendal October 23, 2018
1826 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

We willen een ontmoetingsplek realiseren achter Dorpscentrum Eexterveen. Deze plek willen we inrichten voor sport, spel, cultuur en educatie. We gaan een dorpsmoestuin, bloemen, fruitbomen aanleggen en zo de basisschoolkinderen leren waar ons eten vandaan komt en hoe je daar aan kunt verdienen.

Evenementen, onderwijs en samenleving ondergebracht in Dorpsmoestuin Eexterveen 'Onse toen’ . 

Stichting Dorpscentrum Eexterveen zet zich in voor een leefbaar Eexterveen. In 2017 is het dorp Eexterveen in het bezit gekomen van het Dorpscentrum Eexterveen. Het centrum is met hulp van de gemeente, fondsen, inwoners en vrijwilligers aangekocht , gerenoveerd en gemoderniseerd. Bij het dorpscentrum hoort een veldje. Het veldje moet net als het dorpscentrum een ontmoetingsplaats worden. Voor inwoners, verenigingen en de fusieschool De Kameleon; door sport en spel, cultuur en educatie. De dorpsmoestuin biedt de school de mogelijkheid voor (praktijk)onderwijs:
    - waar komt ons voedsel vandaan
    - hoe kan je daar geld mee ‘verdienen’
    - hoe ga je om met hemelwater en hoe gebruik je het duurzaam

Kern

Name
Eexterveen

Aantal inwoners
475

Gemeente
Aa en Hunze

Province
Drenthe

Deelnemersgroep

Name
Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Doelstelling
De stichting heeft tot doel de exploitatie en instanthouding van het Dorpscentrum in Eexterveen. Dit is geen doel op zich maar de stichting wil hiermee een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale samenleving; de leefbaarheid van het dorp hoog houden.

Aantal leden
5 bestuursleden, 3 werkgroepleden en heel veel vrijwilligers

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben kennis van: * het aanschrijven van fondsen * het mobiliseren en motiveren van vrijwilligers * het opzetten van een crowdfunding

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
stichtingdorpshuis@eexterveen.com

Project

Doelstelling
We willen een ontmoetingsplek realiseren achter Dorpscentrum Eexterveen. Deze plek willen we inrichten voor sport, spel, cultuur en educatie. We gaan een dorpsmoestuin, bloemen, fruitbomen aanleggen en zo de basisschoolkinderen leren waar ons eten vandaan komt en hoe je daar aan kunt verdienen.

Beginsituatie
Het veldje achter het Dorpscentrum is nu kaal. Slecht gras, veel te nat, geen verlichting, puin aanwezig. Geen goede toegang.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een mooi nieuwe groene ontmoetingsplek voor sport en spel. Daarnaast wordt er actief en duurzaam bloemen, groente en fruit verbouwd, geoogst en verkocht. Zo hebben inwoners de beschikking over vers groente en fruit, geeft de school handen en voeten aan natuur, techniek en economie-onderwijs en genereren ze extra inkomsten voor leuke dingen en uitjes.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is onderdeel van meerdere projecten binnen het dorp. Projecten die de leefbaarheid van het dorp in stand houden en vergroten. Zo is een bewegingshuis gebouwd door het dorp, zijn er starterswoningen gerealiseerd en is in 2017 een dorpscentrum aangekocht en gerenoveerd. Op stapel staat nog de bouw van 6 seniorenwoningen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van het dorp (jong en oud), de basisschool en de ouders/verzorgers van de basisschoolkinderen uit omliggende dorpen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Er is een start gemaakt met de werkzaamheden. Zo zijn er bomen gekapt en is er gewerkt aan een betere drainage. Op het programma staan: het inzaaien van gras en het plaatsen van verlichting. In het voorjaar wordt verder gewerkt aan het inzaaien van bloemen, het plaatsen van fruitbomen. Dan wordt ook de moestuin voorbereid voor het inrichten en zaaien.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Alles wordt door vrijwilligers gedaan.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten van het project zijn geraamd op € 32.500,-. Daarnaast verwachten we 680 vrijwilligersuren nodig te hebben.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij vragen hulp aan buitenstaanders voor de onderdelen die we zelf moeilijker kunnen invullen. Advies over drainage, fruitbomen en educatie vragen we aan onze vrijwilligers en inwoners die vanuit hun werk gefundeerd en professioneel advies kunnen geven. #samenstajesterker

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Het is altijd goed om een plan te laten onderzoeken, vooral op het gebied van waterbeheer, verlichting, etc. Zaken die veel kosten met zich meebrengen en waarbij tips geld of arbeid kunnen besparen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We ontvangen altijd jullie nieuwsbrieven.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen kennis op te doen van andere projecten, waardoor we onze eigen projecten efficiënter, duurzamer en goedkoper kunnen uitvoeren.

Images

trofeewinnaar Drenthe Onse toen!

Added files

Inrichten groen

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings