Lewedorp 90 jaar

Ans Rooze October 17, 2018
1091 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Doelstelling van het project is het verbinden van de inwoners, jong en oud. We zien 2019, Lewedorp 90 jaar, als een mooi startjaar. Dit doen we o.a. door het organiseren van een projectweek (samenwerking basisschool / verzorgingstehuis), mozaīkproject, kunsttentoonstelling, dorpsontbijt, etc.

Kern

Name
Lewedorp

Aantal inwoners
2000

Gemeente
Borsele

Province
Zeeland

Deelnemersgroep

Name
Lewedorp 90 jaar

Doelstelling
Voor het 90-jarig jubileum van Lewedorp. Gedurende 2019 worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Zoals sportactiviteiten, sociaal- en culturele initiatieven, informatiebijeenkomsten en projectweken. Zodoende is er voor elk wat wils. Vanzelfsprekend hebben alle activiteiten een centraal thema: Lewedorp 90 jaar.

Aantal leden
10

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het organisatiecomité bestaat uit mensen, die vanuit verleden en heden, ervaring hebben in het organiseren van de activiteiten die op het programma staan, voor zowel jong als oud.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
drlewedorp@zeelandnet.nl

Project

Doelstelling
Doelstelling van het project is het verbinden van de inwoners, jong en oud. We zien 2019, Lewedorp 90 jaar, als een mooi startjaar. Dit doen we o.a. door het organiseren van een projectweek (samenwerking basisschool / verzorgingstehuis), mozaīkproject, kunsttentoonstelling, dorpsontbijt, etc.

Beginsituatie
We zijn gestart vanaf een nul-situatie. We hebben sinds april 2018 diverse activiteiten uitgewerkt, met medewerking vanuit het verenigingsleven en sociaal -en culturele instellingen op ons dorp. (zie bijlage uitwerking activiteiten). 1e resultaat: een door de dorpsbewoners ontwikkelde eigen dorpsvlag.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Doelstelling is het verbinden van inwoners, jong/oud/nieuwe inwoners (ook vanuit ander land!) d.m.v. diverse activiteiten op verschillende gebieden. Vervolg ook in 2020 en verder

Onderdeel van een groter geheel
Lewedorp 90 jaar is een (start) project, met als doel sommige activiteiten (kunst/cultuur/projecten zoals ontbijt etc.) elk jaar te laten terug komen

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Heel dorp, jong / oud / ondernemers / verenigingen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het commité is organiserend en uitvoerend, met nu al de toezegging van inwoners om mee te helpen! Volledig zelfwerkzaamheid

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen. Activiteiten gaan in samenwerking met basisschool, ondernemers, verenigingen, sociaal en culturele instellingen, kerken, verzorgingstehuis etc.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
circa € 18.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
n.v.t.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Folder Kern met Pit, via inwoner Lewedorp (lid dorpsraad Lewedorp)

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Aanvullende adviezen/ideeën op de te houden activiteiten (zie bijlage) zijn van harte welkom

Images

Anders

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings