Een schitterende schutterij, op de Hei (nieuwbouw)

Leander Vranken October 17, 2018
1104 keer bekeken 1 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

De schutterij gaat in 2019 een nieuw verenigingsgebouw realiseren ter vervanging van de bestaande keet. Hiermee verruilen we muizenoverlast, bevroren leidingen en verrotte constructies voor energie-efficiëntie, veiligheid en functionele ruimte. Kortom: we maken onze vereniging klaar voor de toekomst

Waarom? Nou, in één zin samengevat: De huidige keet is niet alleen constructief slecht en verouderd, maar beperkt de schutterij (anno 2019) om maximaal tot haar recht te komen en te bouwen aan de toekomst. We kunnen dit het beste verder uitleggen met de onderstaande doelen die we hebben opgesteld met betrekking tot onze nieuwe huisvesting.

  1. Repetitieruimtes. Het nieuwe gebouw geeft ons de mogelijkheid om wekelijks zelfstandig te repeteren. We zijn dan niet langer afhankelijk van het lokale cafézaaltje (met een onzekere toekomst). En we zijn bovendien flexibeler qua tijdstip.
  2. Opslag instrumenten en kleding. In het nieuwe gebouw is ruimte voor instrumenten- en kledingopslag, zodat we alles centraal en op één plek kunnen verzamelen en we niet meer afhankelijk zijn van café of individuele leden. Op dit moment zijn de instrumenten namelijk bij het café opgeslagen en hangen onze uniformen bij een lid op zolder.
  3. Windbuksschieten (binnen). Hiervoor hebben we een ruimte nodig van minimaal 10 meter lang. Dit realiseren we door een slimme indeling van het gebouw te kiezen. Dit geeft ons de mogelijkheid om zelf oefeningen en wedstrijden te organiseren, iets wat we voorheen niet konden.
  4. Traditioneel schieten (buiten). Het nieuwe gebouw zal een comfortabel, modern en gezellig onderkomen bieden tijdens de drukbezochte wekelijkse schietoefening. Kou en regen is niet langer een show-stopper.
  5. Adequate beveiliging. Het degelijke gebouw zal worden voorzien van adequate beveiliging, waardoor waardevolle spullen beter beschermd zijn.
  6. Multifunctioneel. Het gebouw zal niet alleen toegevoegde waarde hebben voor onze eigen schutterij. Ook andere verenigingen of groepen kunnen gebruik maken van onze accommodatie. Ons clubgebouw moet net als onze vereniging midden in de maatschappij staan. Denk hierbij aan activiteiten zoals Nationale Burendag of kaartavonden van de lokale kaartclub.
  7. Het visitekaartje van onze vereniging. Een verenigingsgebouw is meer dan een functionele ruimte. Het is ook een visitekaartje waarmee je een bepaald beeld of imago overbrengt. Het nieuwe gebouw zal in die zin veel beter aansluiten bij wat wij willen uitstralen naar onze omgeving: Een leuke, gezonde en moderne vereniging.

Kern

Name
Susteren - Heide

Aantal inwoners
1040

Gemeente
Echt - Susteren

Province
Limburg

Deelnemersgroep

Name
Schutterij St. Petrus & Paulus

Doelstelling
Nieuw verenigingsgebouw

Aantal leden
78

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Muzikale kennis (fluiten, ritmisch- en melodisch slagwerk); Schietsport (traditioneel en windbuks); Organisatie van (schutters)feesten; Exercitie; Ledenwerving; Kennis over het besturen van een vereniging;

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Leander_Vranken1512@hotmail.com

Project

Doelstelling
De schutterij gaat in 2019 een nieuw verenigingsgebouw realiseren ter vervanging van de bestaande keet. Hiermee verruilen we muizenoverlast, bevroren leidingen en verrotte constructies voor energie-efficiëntie, veiligheid en functionele ruimte. Kortom: we maken onze vereniging klaar voor de toekomst

Beginsituatie
Momenteel hebben we een keet als verenigingsgebouw. Hij is constructief slecht, verouderd en krakkemikkig. Er is bovendien geen ruimte om te repeteren, windbuksschieten of voor opslag van instrumenten en kleding. De keet is totaal niet duurzaam of energiezuinig en daardoor 's winters niet goed bruikbaar. Denk aan kou, muizenoverlast en bevroren leidingen. Door zijn uitstraling is de keet een slecht visitekaartje van onze vereniging.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door het nieuwe gebouw zal de algehele uitstraling in de omgeving vele malen verbeteren. Het wordt een plek om trots op te zijn, niet alleen voor onze leden, maar ook voor andere buurtbewoners. De openbare verlichting en beveiliging van het nieuwe gebouw zal (het gevoel van) veiligheid in de omgeving verbeteren.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, het project is een geheel, en maakt geen deel uit van een groter geheel.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Primair de leden van onze vereniging, die voor het overgrote deel ook woonachtig zijn in de buurt waar het gebouw komt te staan. Secondair alle bewoners van het buurtschap Heide, niet alleen door de verbeterde uitstraling en veiligheid, maar ook omdat er regelmatig evenementen en activiteiten zullen plaatsvinden waar de hele buurt aan kan deelnemen of van kan profiteren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Volledige sloop van de bestaande keet. Bij de bouw van het nieuwe gebouw maken we zoveel als mogelijk gebruik van onze eigen leden. We hebben een graafmachinist voor grondwerkzaamheden, timmerman voor de (hout)constructie van het gebouw, loodgieter voor sanitair, verwarming, water en riool, elektricien voor de elektrische installatie, tegelzetter voor tegelwerk, hovenier voor de beplanting en bestrating.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het ontwerp (door een architect en constructeur), stalen constructie maken en plaatsen, gevelbekleding, buitendeuren en -kozijnen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€204.916,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We krijgen uiteraard al veel hulp van onze eigen leden. Dit dekt de behoefte vooralsnog grotendeels af. Als er buurtbewoners (niet-leden) zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het project zullen we ze daar zeker voor vragen. Voor wat betreft de uitbesteding proberen we deze zoveel mogelijk bij lokale partijen te neer te leggen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij zijn op dit moment de ontwerp/schetsfase al gepasseerd. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, zijn we (helaas) ook al op zoek moeten gaan naar een derde partij voor bodemonderzoek. Kortom: ik vrees dat Arcadis net te laat op ons pad komt om nog ondersteuning te kunnen bieden. Maar ik sta zeer open voor contact met Arcadis, om alsnog te zien of wij baat hebben bij hun ondersteuning.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een deelnemer van een voorgaande editie van Kern met Pit: De hoeskamer van Maria Hoop

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij doen primair niet aan Kern met Pit mee vanwege kennis en advies. Het concept van Kern met Pit bied namelijk nog veel meer. En dát is juist onze reden om mee te doen. De deelname straalt een positieve vibe, motivatie, ambitie en energie uit over het project. Wij gaan ervoor! En hoe meer mensen dat weten, hoe meer mensen ons helpen en hoe beter het gaat. Via Kern met Pit straalt dat niet alleen naar de eigen leden, maar kunnen we dat ook naar de rest van onze omgeving uitstralen: van buurtgenoten tot gemeente en van provincie tot potentiële financiers.

Images

Schutterij St. Petrus & Paulus

Added files

File

Buurthuis

  • Leander Vranken 06 December 2019
    December 2019: Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan ons nieuwe clublokaal. Wat is er allemaal gebeurd: • Oude keet opgeruimd en leeggehaald • Asbestdak verwijderd (door een extern bedrijf) • Keet gesloopt • Groene container opgeruimd en extra (witte) container geplaatst voor opslag van materialen. • Unit van Collé geplaatst. Deze blijft staan gedurende de bouwperiode en dient als sjaf-keet/bar/vergaderruimte/wc • Riool aansluiting • Bouwkast (stroom en water) geplaatst • Stoeptegels opgepakt • Hekwerk en poort verwijderd • Bouw uitzetten in samenwerking met architect Frans Pijpers. • Graafwerk fundering • Grondverbetering aanbrengen. Dit is een zandlaag van ±60cm diep onder de betonnen fundering (= 100 kuub zand = 5 vrachtwagens) • Bekisting maken en plaatsen • Wapening plaatsen • Fundering storten Alle werkzaamheden doen we zo veel als mogelijk zelf. Inmiddels staat de teller op ruim 600 manuren. Dat is veel gevraagd voor onze leden en vrijwilligers, maar tot nu toe gaat dat goed. Er ontstaat tijdens de werkzaamheden wel een zeker teamgevoel en trots. Trots op datgene wat we hier creëren, met eigen hand. En dat maakt de vereniging eigenlijk alleen maar hechter! We hebben de oorspronkelijke planning behoorlijk moeten bijstellen, omdat we hebben geleerd dat vrijwilligers nu eenmaal slechts een paar uurtjes per week te besteden hebben en vaak ook iets minder snel en efficiënt werken als professionals. Dit is een bewuste keuze die gedragen wordt door de hele vereniging. We accepteren het feit dat de oplevering niet zal plaatsvinden voor eind 2020. De volgende mijlpaal is het plaatsen van de staalconstructie, waarna we kunnen beginnen met metselen en de houtconstructie. De ruwbouw verwachten we medio april klaar te hebben, waarna we kunnen beginnen aan de afwerking.

Twitter

On the map

1  Comments

Jos Rutten January 19, 2019

Een perfect plan wat helemaal past binnen "Kern met pit". Ik wens jullie veel succes met de wedstrijd maar vooral met de realisatie

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings