Stripheldenpark (in oprichting)

Willem Kraal October 16, 2018
667 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Een eenvoudige groenstrook van ongeveer anderhalve hectare veranderen in een parkachtige geheel met speeltoestellen voor kinderen. De aanvraag voor dit project behelst de aanschaf en plaatsing van een doelschietbord uitgevoerd in 8 mm Corten-staal in de afmetingen van 170 x 120 cm.

Kern

Name
Stripheldenbuurt in Almere Buiten

Aantal inwoners
900 personen

Gemeente
Almere Buiten

Province
Flevoland

Deelnemersgroep

Name
Werkgroep Stripheldenpark i.o.

Doelstelling
Een bestaande eenvoudige groenstrook te veranderen in een parkachtig geheel met speeltoestellen voor kinderen.

Aantal leden
De werkgroep bestaat uit 5 kernleden en 40 vrienden van het Stripheldenpark

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Hoe een project op te zetten i.s.m. de buurtbewoners en de gemeente. Informatie over bomen en struiken.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
stripheldenpark@gmail.com

Project

Doelstelling
Een eenvoudige groenstrook van ongeveer anderhalve hectare veranderen in een parkachtige geheel met speeltoestellen voor kinderen. De aanvraag voor dit project behelst de aanschaf en plaatsing van een doelschietbord uitgevoerd in 8 mm Corten-staal in de afmetingen van 170 x 120 cm.

Beginsituatie
De begin situatie was een eenvoudige groenstrook van 300 x 60 meter met veel gras en een aantal bomen. Ook waren er enkele speeltoestellen en een trapveldje aanwezig. Inmiddels zijn er met steun van de gemeente Almere en enkele sponsors ongeveer 80 bomen, 20 struiken en 150 vaste planten aan het geheel toegevoegd. De vriendengroep Stripheldenpark verzorgt het noodzakelijk onderhoud.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De groenstrook wordt door de aanvullende beplanting een fijnere omgeving om door heen te lopen of te spelen. De grote betonnen muur van de TBS-kliniek direct aangrenzend aan de strook gaat minder opvallen als de bomen en struiken de komende jaren in omvang toenemen. De strook gaat daardoor een parkachtig aanzien krijgen. Een bomenleerpad wordt onderdeel van het park. Door de plaatsing van een doelschietbord wordt het park ook aantrekkelijker voor de jeugd.

Onderdeel van een groter geheel
Het project Doelschietbord past in het grotere geheel van het toekomstige park. Het ontwerp van het doelschietbord is er al. Ook is een bedrijf gevonden welk ervaring heeft met dergelijke projecten voor SBB. Ook is een technische tekening aanwezig en zijn er begin maart 2017 prijsafspraken gemaakt.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle buurtbewoners van de Stripheldenbuurt en directe omgeving met of zonder kinderen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De uitbreiding met bomen en struiken zal verder doorgaan. En ook het hier behorende onderhoud. Ook zien we het aantal speeltoestellen graag verder aangevuld. Als eerste staat nu het doelschietbord in de planning.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De fundering met stelconplaat wordt geleverd door een sponsor. Hierbij helpen we ook mee met de plaatsing.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De geschatte kosten zullen 950 à 1000 euro bedragen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
In principe kunnen we het doelschietbord plaatsen met de hulp van de leverancier, de sponsor en de vrijwilligers. Echter het ontbreekt ons aan voldoende financiële middelen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wellicht willen we gebruik maken van de kennis van Arcadis om de constructie te laten narekenen i.v.m. de veiligheid. Het kan ook zijn dat de gemeente Almere dit gaat doen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een artikel in AlmereDezeWeek werden wij hier op geattendeerd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis en advies is altijd welkom, maar op dit moment zijn de financiën het probleem om dit project van de grond te krijgen.

Images

Sport en Spel

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings