POP-UP Plein

Ilja van Seters October 14, 2018
699 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het POP-UP plein is een tijdelijk plein, tot er in het centrum van Doorwerth een definitief ontmoetingsplein ingericht wordt. We willen antwoord op de vraag: Wat is ontmoeten voor de inwoners van Doorwerth?

Kern

Name
Doorwerth en Heveadorp

Aantal inwoners
Doorwerth 4887 (2017) Heveadorp 750 (2016)
 Totaal: 5637 inwoners

Gemeente
Gemeente Renkum

Province
Gelderland

Deelnemersgroep

Name
POP-UP Plein

Doelstelling
Ontmoetingsplein creëren in het centrum van Doorwerth

Aantal leden
7 leden (inclusief deelname van gemeente)

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Verzinnen van ludieke acties om vanuit iets kleins een beweging te starten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
popupplein@gmail.com

Project

Doelstelling
Het POP-UP plein is een tijdelijk plein, tot er in het centrum van Doorwerth een definitief ontmoetingsplein ingericht wordt. We willen antwoord op de vraag: Wat is ontmoeten voor de inwoners van Doorwerth?

Beginsituatie
Met een klein groepje inwoners van Heveadorp en Doorwerth hebben we op het grasveld naast het gezondheidscentrum een kleedje uitgespreid, ideeën uitgedacht en deze zomer uitgevoerd. De langslopende inwoners hebben met belangstelling toegekeken en we zijn met hen in gesprek gegaan over de toekomst van het centrum. We noemen het grasveld vanaf nu het POP-UP plein. We zijn ook gestart met het uitgeven van dagboeken waarin willekeurige inwoners een verhaal over een dag in Doorwerth/ Heveadorp kunnen beschrijven. Hierdoor krijgen we nog meer een beeld van wat mensen nodig hebben om met plezier in de dorpen samen te leven.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door nu allerlei activiteiten (sport en spel) te organiseren, weten we straks voor het definitieve ontmoetingsplein waar de behoeftes van de inwoners liggen. Door nu een beweging in het dorp op gang te brengen (ondersteund met een WhatsApp-groep) worden veel mensen betrokken bij de plannen en verwachten we dat jong en oud elkaar meer gaan treffen op het plein en/ of activiteiten gaan organiseren.

Onderdeel van een groter geheel
Het POP-UP plein is een tijdelijke plein, tot het centrum van Doorwerth een definitief ontmoetingsplein krijgt. Sinds een jaar ligt voor het centrum van Doorwerth een vastgesteld Masterplan, deze is door inwoners zelf ontwikkeld. De gemeente is nu aan zet voor de realisatie van dit Masterplan, maar wel in samenspraak met de inwoners.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedere inwoner die behoefte heeft om iemand anders te ontmoeten, dus van jong tot oud.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We hebben samen met kunstenaar Jan Maarten Hensel, inwoner van Doorwerth, een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het plein. We proberen met beperkte middelen tot een aansprekende inrichting te komen zodat iedereen kan zien dat er een levendig plein ontstaat. Met een verhalenverteller gaan we een kort project starten om het plein te ‘laden’ met persoonlijke verhalen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Voor de inrichting van het plein gaan we met de projectontwikkelaar, die betrokken is bij de bouw van appartementen in het centrum, in gesprek. We gaan bespreken of er vanuit zijn bedrijf deelname aan het inrichten van het POP-UP Plein mogelijk is.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
We proberen met eenvoudige middelen, sponsoring vanuit het winkelcentrum en andere bedrijven de kosten te beperken.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We vragen hulp bij de projectontwikkelaar voor grondverzetwerk.?We hebben bij Ikea strandstoelen aangevraagd en er zijn 5 stoelen toegezegd. We vragen hulp van het winkelcentrum, van Jumbo hebben we inmiddels 5 vlaggen ontvangen. Voor het tekenen van de inrichting hebben we ontwerpers/ tekenaars uit eigen geledingen bereid gevonden om het plan uit te werken. Door het plaatsen van een artikel in een nieuwsbrief krijgen we spontaan bijval en een kunstobject aangereikt. We hebben ons als vrijwilliger aangemeld bij de plaatselijke muziekschool zodat we met Halloween het plein bij de optocht kunnen betrekken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
De KNHM kan bij de inrichting zeker van dienst zijn. Momenteel biedt de gemeente ondersteuning bij de genoemde onderwerpen, we kunnen de hulp van KNHM zeker gebruiken als het gaat om technische oplossingen (bv hoe kunnen we bepaalde ideeën zo uitwerken dat de omgeving ook veilig is voor kinderen).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de KNHM, zij hebben de kerngroep begeleid tijdens het ontwikkelen van het Masterplan Centrumplan Doorwerth.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Jullie kunnen voor ons aanjagers zijn en ervoor zorgen dat we doorgaan. Tijdens de zomermaanden was het betrekkelijk eenvoudig om buitenactiviteiten te organiseren. Nu het donker wordt en iedereen zich weer meer in huis terugtrekt kan de energie voor het POP-UP plein wegzakken en de vaart eruit gaan. Hierbij kunnen we wel ondersteuning gebruiken.

Images

Ontmoetingsplek

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings