Pleinplan Paadwizer Parrega

Willie Douma October 11, 2018
1030 keer bekeken 2 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Door de herinrichting van het schoolplein een veiliger, toegankelijker en veelzijdiger speelplek creëren voor alle kinderen uit het dorp en nabije omgeving.

Kern

Name
Parrega

Aantal inwoners
500

Gemeente
Súdwest-Fryslân

Province
Friesland

Deelnemersgroep

Name
Pleincommissie Paadwizer

Doelstelling
Uitwerken en realiseren van de plannen met betrekking tot de herinrichting van het schoolplein.

Aantal leden
4 personen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De ideeën/wensen die er zijn uitwerken in een plan. Betrekken van vrijwilligers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
paadwizer@degreiden.nl

Project

Doelstelling
Door de herinrichting van het schoolplein een veiliger, toegankelijker en veelzijdiger speelplek creëren voor alle kinderen uit het dorp en nabije omgeving.

Beginsituatie
Deels gereed, deels in uitvoering, deels nog niet gestart in afwachting van voldoende financiering. Dit laatste is van toepassing op het project waarvoor wij Kern met Pit aanschrijven.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een project wat de leefbaarheid in het Friese dorp Parrega en nabije omgeving vergroot door vernieuwing, uitbreiding en diversifiëring van buitenspeelmogelijkheden en -activiteiten: Herinrichting en upgrade van zowel het bovenbouwplein als onderbouwplein gericht op 4 speltypes kinderen: Rauwers, Bouwers, Douwers en Schouwers. Niet alleen onder schooltijd, maar juist ook daarbuiten; ons schoolplein is altijd toegankelijk. We willen dit bereiken door: • de aanschaf en plaatsing van nieuwe speeltoestellen • de aanleg van een vlinder- en bijentuin • het creëren van meer mogelijkheden om buitenlessen/-activiteiten te organiseren door de aanleg van een klimbult met tribune, het plaatsen van picknickbanken en een boombank om de bestaande berkenbomen • de aanleg van een nieuwe omheining (vervanging van de huidige prikstruiken) en • het vergroten van de opbergmogelijkheden van de buitenspeelattributen. We zijn een groeischool! Bovendien zijn in Parrega nagenoeg geen speelfaciliteiten.

Onderdeel van een groter geheel
We hebben het totaalplan opgedeeld in vijf projecten: • Project 1. Pannakooi • Project 2. Modderpoel onderbouwplein • Project 3a. Upgrade pleinen • Project 3b. Upgrade pleinen • Project 4. Klimklautertoestel onderbouwplein Het project waarvoor wij Kern met Pit aanschrijven is project 3b.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De kinderen uit het dorp en de nabije omgeving.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
de aanschaf en plaatsing van nieuwe speeltoestellen de aanschaf en plaatsing van picknickbanken de aanleg van een vlinder- en bijentuin de aanleg van een nieuwe omheining herstraten pleinen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Plaatsing speeltoestellen, maken zitmeubilair, deels aanleg groen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€ 61.751,--, dat is voor project 3a. en 3b. tezamen

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij werken met verschillende partijen samen om tot een goed resultaat te komen, omdat wij draagvlak en betrokkenheid heel belangrijk vinden. Te meer ook omdat de doelgroep breder is dan alleen de kinderen van onze school. Tot nu toe hebben wij samengewerkt met de volgende partijen: • Buurtsportcoach gemeente SWF beginfase ontwikkeling plannen • Boerplay beginfase ontwikkeling plannen • Dorpsbelang Parrega-Hieslum beginfase ontwikkeling plannen, overleg, draagvlak en financiële steun • Dorpencoördinator gemeente SWF overleg en afstemming plannen • Oranjevereniging Parrega-Hieslum draagvlak en financiële steun • De buren draagvlak, overleg en Burendag • Ouders, MR en OR CBS de Paadwizer ontwikkeling plannen, overleg en draagvlak. Verder zetten wij waar het kan vrijwilligers/eigen mensen in: wederom voor de betrokkenheid, maar ook om de kosten te beperken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Niet van toepassing.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Gelezen over projecten die door Kern met Pit gerealiseerd zijn.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het aanboren van fondsen, juist de minder bekende. Het gefinancierd krijgen van de plannen, op een andere manier dan het aanvragen van subsidies (bv sponsoring/crowd-funding/uitschrijven certificaten).

Images

Speeltuin

Twitter

On the map

2  Comments

W.Koolstra December 16, 2019

Ik steun het project

Charlotte December 24, 2019

Ik steun het dorp

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings