Bloeiende kern Baambrugge

Judith Brandon October 11, 2018
1027 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Bevorderen van de biodiversiteit door bloemen te zaaien. Het plaatsen van insectenhotels. Bermbeheer (verschralen).

Kern

Name
Bloeiende kern Baambrugge

Aantal inwoners
1100

Gemeente
Ronde Venen

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Groencommissie Dorpsraad Baambrugge

Doelstelling
De aanwezige wilde bijen van voedsel te voorzien door biologische zaden in te zaaien, insectenhotels te plaatsen en een bijenlint te creëeren. Het planten van bloembollen voor Stinzenplanten.

Aantal leden
Zes mensen

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Eén van de deelnemers heeft de opgedane kennis bij het IVN uitgedragen aan alle commissieleden. We hebben een imker in de groep en een lid die in de Waterleidingduinen werkt in het groenbeheer. Ik ben zelf als vrijwilliger al 14 jaar werkzaam bij Natuurmonumenten waar ik kennis heb opgedaan over Stinzenplanten. Twee commissieleden waren NJN-ers (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie).

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
gezien de vele spam liever telefonisch contact opnemen: 06 5191 0302

Project

Doelstelling
Bevorderen van de biodiversiteit door bloemen te zaaien. Het plaatsen van insectenhotels. Bermbeheer (verschralen).

Beginsituatie
Na een aantal bijeenkomsten van de commissie hebben we de gemeente Ronde Venen benaderd en ze gevraagd om hun medewerking, bijvoorbeeld bij het maaiheer en het tijdig weghalen van maaisel om de grond te verschralen zodat de kruiden beter zullen gedijen. Financiēle hulp.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Bewustwording van de slechte insectenstand Kennis van het belang van de aanwezigheid van wilde bijen en andere insecten. Samenwerking en verbinding tussen bewoners. Bij het slagen van het project, dat als een inktvlek moet gaan werken, zal deze vlek zich kunnen uitbreiden over de andere dorpen van de gemeente.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, maar we zijn geinspireerd door het beleid van Natuurmonumenten en het IVN.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen, want het is bekend dat we de bijen nodig hebben voor het bestuiven van groenten, noten, enz.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Grond verschralen Gras op hopen harken Maaibeheer in de gaten houden Inzaaien en insectenhotels plaatsen Beheer van de ingezaaide veldjes Zorg dragen voor een goede voorbereiding van de grond voor het zaaien.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Fresen van de grond en het bouwen van de insectenhotels.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Door gebruik te maken van recycling zijn er geen kosten voor de insectenhotels. € 295.-- voor de aannemer (voorbereiding grond voor het zaaien). € 200-- voor bollen voor het planten van Stinzenplanten. € 170.-- voor zaden van inheemse biologische soorten.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Gemeente en vrijwilligers uit het dorp. Twee vrijwilligers voor het bouwen van insectenhotels. De aannemer voor voorbereiding van de in te zaaien percelen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
13 jaar geleden is een stuk grond rond de poldermolen van Baambrugge al eens ingezaaid met hulp van Kern met Pit. Een Amsterdamse cabaretier heeft dit georganiseerd. Ik weet zijn naam niet meer.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hebben voornamelijk financiële steun nodig. Aan enthousiasme ontbreekt het ons niet!

Images

Duurzaamheid

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings