Van Start Gaan!

Lisa Leistra October 10, 2018
700 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Deel 1 - de huiskamer van de stichting een functionele en aantrekkelijke plek te maken die als basis kan dienen voor de activiteiten van de stichting. Deel 2 – duurzame relaties bouwen, zicht krijgen op de behoeftes in de wijk en daar actief op inspelen om sociale cohesie in de wijk te bevorderen.

Kern

Name
Gillisbuurt in de Buitenhof

Aantal inwoners
ongeveer 3.500 mensen

Gemeente
Delft

Province
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Name
Stichting Vrienden van De Buren

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is om sociale cohesie in de wijk bevorderen zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geaardheid en levensbeschouwing van het individu.

Aantal leden
8 volwassenen en 9 kinderen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Binnen onze groep hebben wij kennis over: sociaal ondernemen, wijkverpleging, projectmanagement, communicatie, Montessorionderwijs, houtbewerking, coaching, ontwerpen, buitensport, en meer

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
lisaleistra@outlook.com

Project

Doelstelling
Deel 1 - de huiskamer van de stichting een functionele en aantrekkelijke plek te maken die als basis kan dienen voor de activiteiten van de stichting. Deel 2 – duurzame relaties bouwen, zicht krijgen op de behoeftes in de wijk en daar actief op inspelen om sociale cohesie in de wijk te bevorderen.

Beginsituatie
Op dit moment (begin oktober 2019) zijn wij in afwachting op de oplevering van vier nieuwbouwhuizen die bijna klaar zijn. Deze huizen staan in de Gillisbuurt in de Wijk Buitenhof in Delft. Daar gaan wij (vier gezinnen) eind 2018/begin 2019 naartoe verhuizen om voor een langere tijd te wonen. In één van de vier woonhuizen willen wij een huiskamer met buurtfunctie gaan inrichten. Als groep zijn wij sinds 2017 bij elkaar, met het gezamenlijke verlangen om een positieve bijdrage te leveren aan onze leefomgeving en op een dagelijkse, praktische manier betrokken te zijn bij de mensen om ons heen. In de Gillisbuurt gaat dat binnenkort werkelijkheid worden!

Verbeteringen voor de woonomgeving
Ons doel om de sociale cohesie in de wijk te versterken. Wij hopen dat onze buurthuiskamer een laagdrempelige plek zal worden waar mensen naartoe komen, waar ontmoetingen plaatsvinden, waar onderlinge hulp gegeven kan worden, waar goede gesprekken gevoerd worden en waar mensen met elkaar verbonden worden.

Onderdeel van een groter geheel
nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De doelgroep is de hele variëteit aan mensen in Buitenhof. In de beginfase gaan wij starten met de directe buren om vervolgens het kringetje uit te breiden. Gezinnen met kinderen, jongeren, alleenstaanden, personen met migrantenachtergrond, mensen met een krappe beurs zullen in eerste instantie in beeld komen. Onze focus zijn mensen die minder draagkracht hebben, zowel sociaal, financieel als emotioneel.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
1. Het inrichten van een huiskamer die een buurtfunctie krijgt. 2. Beginnen met het bouwen en versterken van relaties met buren, de buurt en organisaties die in de wijk actief zijn en daarbij inventariseren wat de behoeftes in de wijk zijn. Daarna de ideeën voor activiteiten uitwerken en uitproberen en vanuit daar ons actief inzetten voor de omgeving.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Eventueel sommige onderdelen van de inrichting van de huiskamer, zoals vloer leggen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Kosten Inrichtingskosten huiskamer ? Keuken (plaatsingskosten) € 1250,- ? Wand- en vloerbedekking € 2100,- ? Houtkachel € 3500,- ? Meubilair en inrichting € 1150,- ? Toilet € 1000,- Droogloop achterzijde huiskamer € 3500,- Activiteiten en promotie € 1000,- Gas, water, licht (voor 12 maanden) € 1000,- Totaal kosten € 14.500,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Dekkingsplan Buitenhof Buurt Euro’s € 1000,- Fonds1818 € 3500,- Stichting De Lichtboei € 3000,- Stichting Stalpaert vd Wiele € 2500,- Stimuleringsfonds Gemeente Delft € 3500,- Eigen bijdrage kernteam € 1000,- Totaal € 14.500,-

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
n.v.t.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Stichting Rode Feniks Delft

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Connecties met activiteiten in de buurt, en soortgelijke initiatieven. Tips voor aanpak.

Images

Zorg&Welzijn

  • Lisa Leistra 11 January 2020
    Inmiddels zijn we een jaar verder, en zijn er flink wat klussen geklaard. De huiskamer begint vorm te krijgen met een een mooie vloer, geschilderde wanden en een keuken. Elke maand hebben we samen een klusdag waarin we stap voor de stap de huiskamer, maar ook de tuin vormgeven. In de zomer zijn de eerste contacten met buren en omwonenden gelegd door aanloop in onze tuin. En inmiddels weten mensen ook de weg naar de huiskamer te vinden. Er komen regelmatig mensen langs voor een kop koffie, een luisterend oor of een lekkere maaltijd. Daarnaast hebben de eerste activiteiten zoals een buurtvergadering, een filmavond, samen voetbal kijken en een kledingruil plaatsgevonden. We kijken uit naar het komende jaar waarin we zowel de activiteiten als de relaties met de mensen in de buurt verder willen uitbreiden.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings